10.669 bình Thái Dương Năng được tiêu thụ
09:54 (15/07/2011)

Congthuonghcm.vn - Tính đến hết tháng 6/2011, Chương trình triển khai bình đun nước nóng năng lượng mặt trời năm 2010-2011 đã giúp tiêu thụ được 10.699 bình Thái Dương Năng trên địa bàn Hà Nội. 

Chương trình triển khai bình đun nước nóng năng lượng mặt trời được phối hợp tổ chức bởi Tổng công ty Điện lực Hà Nội (EVN Hà Nội) và Tập đoàn Quốc tế Sơn Hà. Theo đó, các hộ gia đình có nhu cầu sử dụng bình đun nước nóng năng lượng mặt trời sẽ được hỗ trợ 1 triệu đồng/bình và được lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng miễn phí.

Bên cạnh việc triển khai Chương trình bình đun nước nóng năng lượng mặt trời, các hoạt động thúc đẩy tiết kiệm năng lượng khác như thực hiện nghiêm tiết kiệm điện nội bộ cơ quan; triển khai các giải pháp kỹ thuật nhằm giảm tổn thất điện năng; cải tạo, sửa chữa, nâng cấp lưới điện; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức... trong 6 tháng đầu năm 2011 đã giúp EVN Hà Nội tiết kiệm được 48 triệu KWh điện./.

Theo báo kinh tế Việt Nam onlineQuảng cáo