Vai trò lãnh đạo thực hiện mô hình xây dựng nông thôn mới của Đảng bộ xã Thái Mỹ
15:59 (14/07/2011)

Xã Thái Mỹ nằm về hướng tây nam huyện Củ Chi, cách trung tâm thành phố 42 km, tiếp giáp với huyện Đức Hòa (Long An) và huyện Trảng Bàng (Tây Ninh). Xã có diện tích tự nhiên 2.414 ha, có 3.175 hộ với 12.104 nhân khẩu. Xã có 7 ấp và 74 tổ nhân dân tự quản. Nhân dân sống nghề nông và đan lát, hàng me, tre xuất khẩu; hiện nay một bộ phận lao động làm trong các khu công nghiệp trên địa bàn huyện và hiện có 964 lao động đi nước ngoài.

Xã được Nhà nước phong tặng 2 danh hiệu anh hùng: “Anh hùng lực lượng vũ trang trong sự nghiệp kháng chiến giải phóng dân tộc” và “Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới”. Năm 2004 xã được công nhận là xã văn hóa.

Đảng bộ xã Thái Mỹ có 184 đảng viên, 13 chi bộ, (7 chi bộ ấp); Đảng ủy xã có 15 ủy viên (5 nữ, 33%).

Sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, do ảnh hưởng chiến tranh tàn phá, Thái Mỹ là xã nghèo nhất của huyện nên cơ sở vật chất xã hội hầu như không có gì, đời sống nhân dân khó khăn thiếu thốn. Trong những năm còn cơ chế bao cấp, một bộ phận lao động đã đi vận chuyển thuốc lậu cho con buôn, là vấn đề bức xúc mà Đảng bộ xã tập trung lãnh đạo trong một thời gian mới giải quyết được.

Sau khi tiếp thu nghị quyết đổi mới của Đảng, từ thực trạng tình hình, với tinh thần chủ động, tự lực tự cường, cùng với sự chỉ đạo trực tiếp của huyện và thành phố, Đảng bộ xã trong từng giai đoạn, từng năm có nghị quyết đúng đắn, những biện pháp cu thể, phát huy sức mạnh cũa hệ thống chính trị; phát huy truyền thống cách mạng của nhân dân, khai thác khả năng đất đai và lao động vượt mọi khó khăn phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất – tinh thần của nhân dân. Đó là mục tiêu mà Đảng bộ tập trung lãnh đạo thực hiện. Đến nay, xã Thái Mỹ đã đạt được những thành tựu quan trọng, phát triển toàn diện, bộ mặt nông thôn có sự đổi mới căn bản.

            Tuy diện tích đât đai sản xuất nông nghiệp không lớn nhưng xã đã bố trí cơ cấu cây trồng, vật nuôi hợp lý để tăng giá trị đất đai, đồng thời phát huy nghề truyền thống đan lát, mây, tre xuất khẩu, giải quyết được nhiều lao động để tăng thu nhập. Đến nay sản xuất nông nghiệp đã được cơ giới hóa cơ bản từ khâu làm đất, gieo trồng thu hoạch. Năm 2004, xã thành lập hợp tác xã nông nghiệp – tiểu thủ công nghiệp ở ấp Mỹ Khánh B với 48 xã viên và đang hoạt động tốt.

            Hệ thống giao thông đã xây dựng 77 tuyến đường dài 73,5km (gồm 49 tuyến đường nhựa 65 km; 28 tuyến đường cấp phối 8,5km). Với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, dân hiến đất làm đường trị giá 20 tỉ đồng và 1 tỉ tiền mặt, 988 triệu đồng lắp đặt đèn chiếu sáng, 701 triệu đồng bê tông hóa 58 tuyến kinh nội đồng 43km.

Xã có 1 trường trung học cơ sở, 1 trường tiểu học, 1 trường mầm non đạt tiêu chuẩn quốc gia; xã hoàn thành phổ cập tiểu học; 7 ấp văn hóa có xây dựng góc truyền thống để ghi danh và trưng bày những người con ưu tú và thành đạt, hàng năm có họp mặt để giáo dục cho thế hệ trẻ; có nhà văn hóa để sinh hoạt cho nhân dân trong xã.

Xã có trạm y tế chăm lo sức khỏe cho nhân dân, 100% dân dung nước sạch, có hố xí xây xi măng, 100% hộ dân có điện. Xã đã xây 232 nhà tình nghĩa cho gia đình liệt sĩ, 435 nhà tình thương cho hộ nghèo.

79% hộ dân có mức sống khá, 21% có mức sống trung bình (có 500 hộ chưa đạt 12 triệu/người/năm theo tiêu chí xóa nghèo của thành phố). Đến nay xã không còn nhà tranh tre. Năm 2010 thu nhập bình quân 21 triệu/người/năm.

Về hệ thống chính trị, Đảng bộ đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch, vững mạnh nhiều năm liền; chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể điều đạt xuất sắc, hoạt động đều tay. Tình hình trật tự an ninh ổn định. Tổ dân quân tự quản là nơi nhân dân phát huy quyền làm chủ của mình, là cầu nối vững chắc giữa Đảng , chính quyền và nhân dân.

Tuy nhiên, Đảng bộ Thái Mỹ phải phấn đấu hơn nữa, nâng cao vai trò lãnh đạo hơn nữa để hoàn thành một số tiêu chí như bê tông hóa hệ thống giao thông đã được quy hoạch, các hạng mục công trình văn hóa, xóa diện nghèo chưa đạt 12 triệu/người/năm đồng thời nâng chất lượng toàn diện của xã nông thôn mới.

Từ một xã nghèo, Thái Mỹ hiện nay có sự phát triển toàn diện, với những thành tựu quan trọng từng bước trở thành xã nông thôn mới. Có thể rút ra một số kinh nghiệm:

1-                 Trước hết là vai trò lãnh đạo của Đảng bộ xã (quan trọng là vai trò của Đảng ủy) đánh giá đúng, biết khai thác khả năng của xã, từ đó đề ra nghị quyết sát, đúng, biện pháp cụ thể, thể hiện tinh thần tự lực tự cường, năng động, sáng tạo, quyết tâm cao độ từ trong đảng bộ, biến thành sức mạnh của cả hệ thống chính trị và hành động của nhân dân.

2-                 Tổ chức chỉ đạo thực hiện cụ thể, những mặt công tác trọng tâm, từng dự án, tổ chức từng nhóm chuyên đề, phân công phân nhiệm rõ ràng, có quy chế làm việc cụ thể, chế độ giao ban đánh giá kết quả, khó khăn, thuận lợi để rút kinh nghiệm, giải quyết kịp thời. Nâng cao tình thần trách nhiệm của từng tập thể, từng cá nhân, chống “đánh trống bỏ dùi”, “đầu voi đuôi chuột” trong thực hiện nghị quyết.

3-                 Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, mọi công trình mọi dự án đều được đưa ra tổ dân tự quản bàn bạc đóng góp ý kiến, tham gia giám sát, tạo được lòng tin và sự đồng tình của nhân dân; biết phát huy sức mạnh của quần chúng thực hiện phương châm “nhà nước và nhân dân cùng làm” để xây dựng cơ sở hạ tầng xã hội cùng các hoạt động khác, từ đó  không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

4-                 Xây dựng đảng “vững mạnh, trong sạch”, năng lực lãnh đạo của Đảng bộ không ngừng được nâng lên , hệ thống chính trị được hoạt động củng cố đều tay gắn bó chặt chẽ với quần chúng là lực lượng nòng cốt của Đảng thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Đảng bộ luôn quan tâm công tác phát triển đảng viên mới, đào tạo cán bộ cho nên xã có một đội ngũ cán bộ trẻ có năng lực, phẩm chất tốt, có tinh thần trách nhiệm trong công việc và nguồn cung cấp cho huyện.

5-                 Đảng bộ luôn tranh thủ sự chỉ đạo trực tiếp của Huyện ủy, của thành phố, sự giúp đỡ đầu tư của các ngành, nhất là trong giai đoạn xã được thành phố chọn là xã điểm xây dựng nông thôn mới, tạo thuận lợi trong việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, nên xã phát triển nhanh, toàn diện, tạo nền tảng, vững chắc xây dựng thành xã nông thôn mới xã hội chủ nghĩa.

Quảng cáo