1.500 tỷ cho chương trình KHCN xây dựng nông thôn mới
15:48 (30/05/2011)
Congthuonghcm - Bộ NN&PTNT dự kiến, kinh phí để thực hiện Chương trình Khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015 là 1.500 tỷ đồng.
Ảnh minh họa

Theo đó, chương trình sẽ bao gồm các nội dung khoa học công nghệ và khoa học xã hội, kinh tế để giải quyết tổng thể những vấn đề đặt ra của nông thôn mới Việt Nam. Ngoài việc dành tỷ lệ ưu tiên thích đáng cho nghiên cứu cơ sở lý luận, chính sách, dự báo, đào tạo nông dân... chương trình tập trung nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ, xây dựng mô hình nông thôn mới. Các mô hình trình diễn hướng tới hiệu quả trên thực tế như: Mô hình quy hoạch - kiến trúc nông thôn mới; mô hình ứng dụng công nghệ tưới kết hợp biện pháp canh tác nông nghiệp giảm phát thải mê-tan và hiệu ứng nhà kính; mô hình ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao kết hợp cơ giới hóa nông nghiệp, nông thôn... Thông qua đó, chương trình giúp nâng cao trình độ khoa học công nghệ và nhận thức của người dân, góp phần đào tạo nhân lực đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới.

Theo Báo xây dựng online

Quảng cáo