EVNCPC: Nhiều giải pháp tiết kiệm điện hiệu quả
10:09 (01/04/2011)
Congthuonghcm.vn - Dự báo, năm 2011, phụ tải cực đại của Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) tăng khoảng 18,6% so với năm 2010. Trong khi đó, tình hình khô hạn tại các hồ thủy điện và sự chậm tiến độ của các dự án nhiệt điện đang đặt ngành điện nói chung và EVNCPC nói riêng trước tình trạng nguồn điện cung không đủ đáp ứng nhu cầu sản xuất và sinh hoạt.


Hình mình họa

Để đảm bảo cung cấp điện cho khách hàng hợp lý, công bằng và minh bạch, EVNCPC đã chỉ đạo các công ty điện lực đẩy mạnh tuyên truyền các giải pháp tiết kiệm trên các phương tiện thông tin đại chúng bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: vận động khách hàng sử dụng các thiết bị tiết kiệm điện (dùng đèn compact, hoặc bằng đèn ống huỳnh quang, bình nước nóng năng lượng mặt trời)… để tiết kiệm điện.

 Qua đó, giúp người dân nâng cao nhận thức tiến tới thay đổi hành vi sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả trong cộng đồng. Phổ biến Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và các văn bản hướng dẫn dưới luật đến hộ khách hàng sử dụng điện, phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước tổ chức các lớp đào tạo sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, từ đó, thúc đẩy quá trình áp dụng Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đi vào chiều sâu cuộc sống

Chỉ đạo các công ty điện lực làm việc với các khách hàng trọng điểm, đề nghị tiếp tục duy trì các biện pháp tiết kiệm điện và sử dụng điện, chủ động điều chỉnh ca làm việc, hạn chế công suất sử dụng điện, giãn kế hoạch sản xuất, tự huy động nguồn điện phát.

Tổ chức duy trì công tác kiểm tra, giám sát và tuyên truyền vận động khách hàng thực hiện tốt chủ trương tiết kiệm điện, đặc biệt là các hộ sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp sản xuất lớn trong khu chế xuất và công nghiệp. Phối hợp cùng Sở Công thương để tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành chỉ thị tiết kiệm điện, tăng cường giám sát sử dụng điện trong khu vực sản xuất theo biểu đồ phụ tải đã đăng ký; đảm bảo tiết kiệm ít nhất 1% sản lượng điện hàng năm


Bên cạnh đó, EVNCPC rất tích cực đẩy mạnh quảng bá sử dụng đèn compact, bình đun nước nóng bằng năng lượng mặt trời, tư vấn cho các đơn vị, cá nhân tập trung cải tiến kỹ thuật công nghệ. Đặc biệt, EVNCPC đã nghiên cứu sản xuất thành công Công tơ điện tử tiết kiệm điện DT01F- RF. So với công tơ cơ, công suất tiêu thụ của Công tơ điện tử DT01F- RF giảm 27%; công suất biểu kiến giảm 20%; Theo tính toán sơ bộ, nếu sử dụng 1 triệu công tơ mỗi năm sẽ tiết giảm được 10 MVA, vừa tiết kiệm ngân sách, vừa giảm tổn thất điện năng, chi phí đầu tư nguồn... Hiện, công ty Viễn thông & Công nghệ thông tin Điện lực miền Trung đang triển khai sản xuất 20.000 công tơ phục vụ lắp đặt tại các Công ty điện lực khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Theo baocongthuongonline

 

 
Quảng cáo