Hội thảo hưởng ứng Ngày Quyền người tiêu dùng thế giới
13:00 (15/03/2011)
congthuonghcm.vn - Sáng 15/3/2011, tại Khách sạn New World TP.HCM, đã diễn ra Hội thảo “Ngày Quyền người tiêu dùng thế giới” do Dự án Hỗ trợ thương mại đa biên giai đoạn III (EU-Vietnam Mutrap III), Bộ Công Thương phối hợp với UBND và Sở Công thương TP.HCM tổ chức.

Năm 1983, Liên hợp quốc đã chính thức tuyên bố lấy ngày 15/3 hàng năm là Ngày Quyền của người tiêu dùng thế giới và kêu gọi các quốc gia trên thế giới cùng nhau hành động để bảo vệ các quyền cơ bản của người tiêu dùng.


Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là vấn đề “nóng” được quan tâm tại Hội thảo

Công tác bảo vệ người tiêu dùng luôn được Đảng, Nhà nước và toàn xã hội Việt Nam đặc biệt quan tâm. Trong thời gian vừa qua, các cơ quan, tổ chức, phương tiện thông tin đại chúng cùng với cộng đồng doanh nghiệp đã nỗ lực thực hiện các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và đã đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận. Đặc biệt, ngày 17/11/2010, Quốc hội đã thông qua Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đây có thể coi là một bước ngoặt quan trọng trong công tác bảo vệ người tiêu dùng ở nước ta.

Tại buổi Hội thảo các diễn giả đề cập, phát biểu đến nhiều vấn đề như: Tuyên truyền về Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng số 59/2010/QH12 đã được Quốc hội khoá XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 17 tháng 11 năm 2010; Làm cho mọi người dân cũng là người tiêu dùng hiểu được bảo vệ quyền lợi của mình không phải chỉ là trách nhiệm của Nhà nước mà còn là trách nhiệm của toàn thể cộng đồng xã hội; Làm cho mọi người dân và cộng đồng doanh nghiệp cùng quan tâm hơn nữa, tìm hiểu, nghiên cứu đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; Cộng đồng doanh nghiệp và người tiêu dùng cùng hưởng ứng thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật của Nhà nước về bảo vệ người tiêu dùng, đặc biệt là Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là góp phần đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

 Nội dung Hội thảo còn gửi đến thông điệp cho  người tiêu dùng hiểu được bảo vệ quyền lợi tiêu dùng không phải chỉ là trách nhiệm của Nhà nước mà còn là trách nhiệm của toàn thể cộng đồng xã hội cùng quan tâm hơn nữa, tìm hiểu, nghiên cứu đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

Bài, ảnh Ngọc Tân

Quảng cáo