Chương trình hợp tác xúc tiến năm 2011
16:03 (03/03/2011)
Chương trình hợp tác xúc tiến năm 2011

1.Hoạt động thứ nhất:
THAM GIA GIAN HÀNG CHUNG TẠI HỘI CHỢ DU LỊCH ITB BERLIN
- Thời gian: 09 – 13/03/2011
- Địa điểm: Berlin - Đức
- Chủ trì: Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch
- Thực hiện: Tổng Cục Du lịch và Ban Thư ký Diễn đàn
- Thành phần tham dự: Ban Thư ký Diễn đàn và Hiệp hội du lịch ĐBSCL
- Nội dung: Quảng bá du lịch vùng ĐBSCL đến với các doanh nghiệp lữ hành trên toàn thế giới

2. Hoạt động thứ hai:
TỔ CHỨC QUẢNG BÁ DU LỊCH VÀ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ TẠI ĐÀI LOAN
- Thời gian: Tháng 5/2011
- Địa điểm: Đài Loan
- Chủ trì: Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ
- Thực hiện: Ban Thư ký Diễn đàn
- Thành phần tham dự: Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ; Bộ Ngoại giao, UBQG về HTKTQT; Đại diện Đại sứ quán (Tham tán Thương mại hoặc cán bộ kinh tế) của Việt Nam; Trung tâm xúc tiến đầu tư 13 tỉnh, thành ĐBSCL; Ban Thư ký Diễn Đàn và các Doanh nghiệp,…
- Nội dung: Quảng bá tiềm năng, thế mạnh du lịch vùng ĐBSCL và thảo luận các chương trình hợp tác nhằm đưa sản phẩm du lịch vùng ĐBSCL đến Đài Loan. Thông qua cơ quan xúc tiến, hiệp hội doanh nghiệp để mời gọi đầu tư và giới thiệu tham gia Hội nghị Xúc tiến Đầu tư Nông nghiệp và Du lịch vùng ĐBSCL vào tháng 7 và tháng 10/2011.

3. Hoạt động thứ ba:
HỘI NGHỊ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ NÔNG NGHIỆP KHU VỰC TP.HCM VÀ CÁC TỈNH THÀNH ĐBSCL
- Thời gian: Tháng 7 năm 2011
- Địa điểm: TP.HCM
- Chủ trì: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Tham gia chủ trì: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ban chỉ đạo TNB, UBND TP.HCM và tỉnh Cà Mau.
- Thành phần tham dự: Thủ tướng Chính phủ; Các Bộ: NN và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Khoa học công nghệ, VHTT và Du lịch, Ngoại giao, Tài chính, Công thương, Xây dựng, VCCI Việt Nam; UBND TP.HCM và các tỉnh thành ĐBSCL; Các tập đoàn kinh tế, Hiệp hội doanh nghiệp và nhà đầu tư trong nước và ngoài nước; Đại sứ quán, Tổng lãnh sự và tham tán thương mại các nước, Các cơ quan xúc tiến đầu tư nước ngoài và các tổ chức quốc tế,...
- Nội dung: Giới thiệu cơ chế chính sách, các dự án đầu tư nông nghiệp trọng điểm của vùng để thu hút đầu tư trong và ngoài nước trong lĩnh vực nông nghiệp; Tạo cơ hội cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư, các tổ chức tín dụng gặp gỡ, đối thoại, tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư, kinh doanh nông nghiệp vào các địa phương trong vùng; Tạo cơ hội cho các địa phương, các cơ quan, các tổ chức xúc tiến trong và ngoài nước trao đổi kinh nghiệm và đẩy mạnh hợp tác trong hoạt động xúc tiến đầu tư để phát huy tiềm năng lợi thế đồng thời nâng cao hiệu quả đầu tư, kinh doanh của các doanh nghiệp và nhà đầu tư.  

4. Hoạt động thứ tư:
HỘI THẢO XÚC TIẾN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG DU LỊCH ĐBSCL
- Thời gian: Tháng 10 năm 2011.
- Địa điểm: TP.Cà Mau.
- Chủ trì: Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch
- Thành phần chủ trì: Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh Cà Mau.
- Thành phần tham dự: Thủ tướng Chính phủ; Bộ trưởng các Bộ: GTVT, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo, VCCI Việt Nam; Đại sứ quán, Tổng lãnh sự và tham tán thương mại các nước, Các cơ quan xúc tiến đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; Các tập đoàn kinh tế, nhà đầu tư, hiệp hội, doanh nghiệp trong và ngoài nước; UBND TP.HCM và các tỉnh thành ĐBSCL; Các Cục vụ, sở ngành liên quan,....
- Nội dung: Xúc kiến kêu gọi đầu tư vào hạ tầng du lịch ĐBSCL thông qua việc giới thiệu cơ chế chính sách, các dự án đầu tư hạ tầng du lịch trọng điểm của vùng; Tạo cơ hội cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư, các tổ chức tín dụng gặp gỡ, đối thoại, tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư, kinh doanh hạ tầng du lịch vào các địa phương trong vùng,...

Theo mdec.vn

Quảng cáo