Tổ chức xúc tiến thương mại trong nước
07:37 (28/02/2011)
CỤC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
 
Tên viết tắt VIETRADE
Mô tả
Địa chỉ: 20 Lý Thường Kiệt - Hà Nội - Việt Nam
Tel: (84-4) 9347628; 9347627
Fax: (84-4) 9348142; 9344260
Email:
vietrade@vietrade.gov.vn
Website:
http://www.vietrade.gov.vn

Phòng Quản lý Xúc tiến Thương mại & Hỗ trợ doanh nghiệp
Tel: 8264688; 9347653

Phòng Hợp tác quốc tế
Tel: 9345413

Phòng Thông tin & Thương mại điện tử
Tel: 9348145

Phòng Hành Chính - Tổng hợp
Tel: 9347627

Văn phòng Cục Xúc tiến Thương mại tại Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 35-37 Bến Chương Dương - Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: (84-8) 8297282; 9141837
Fax: (84-8) 9140549
Email:
hcmvietrade@vietrade.gov.vn
Quảng cáo