Hội nghị tổng kết 2010 và triển khai kế hoạch năm 2011 của ngành công thương TP.HCM
15:04 (11/01/2011)

Congthuonghcm.vn - Sáng nay 11/01/2011, tại Hội trường Sở Công thương TP.HCM, Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2011 của ngành công thương thành phố diễn ra với sự tham dự của lãnh đạo UBND Thành phố, đại diện các Sở, ban ngành liên quan.


Ông Nguyễn Trung Tín- Phó Chủ tịch UBND thành phố phát biểu tại Hội nghị


Năm 2010, được đánh giá là năm còn nhiều biến động. Tình hình kinh tế - xã hội trong nước nói chung và thành phố nói riêng còn gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng kéo dài của cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu. Trong đó doanh nghiệp ngành công thương thành phố cũng chịu nhiều tác động bất lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Theo báo cáo tổng kết, tháng 12/2010 giá trị sản xuất công nghiệp thành phố đạt 21.095 tỷ đồng (theo giá cố định 2004), tăng 2,4% so với tháng trước và 11,9% so với tháng 12/2009. Trong đó, tổng giá trị sản lượng công nghiệp thuộc các thành phần kinh tế trong nước chiếm 64,1 %, tăng 16,1% so với tháng cùng kỳ, bao gồm: công nghiệp nhà nước đạt 4.306 tỷ, tăng 15,6%; công nghiệp ngoài nhà nước đạt 9.643 tỷ, tăng 16,3% và giá trị sản xuất công nghiệp của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 7.964 tỷ, chiếm 35,9% và tăng 13,6% so với tháng cùng kỳ. So với mức tăng bình quân 14,3% của tháng 11 đầu năm, tăng trưởng công nghiệp tháng 12/2010 đạt mức thấp so với tháng cùng kỳ.

Vế thương mại, dịch vụ tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ năm 2010 ước đạt 372.152 tỷ đồng, đạt 107,1% kế hoạch, tăng trưởng 27,9% so với tổng giá trị đạt được năm 2009. Tốc độ phát triển thương mại- dịch vụ đạt được khá cao (1,5 lần) so với tốc độ phát triển năm 2009. Trong đó, doanh thu thương nghiệp chiếm 81,7%, dự kiến đạt 303.988 tỷ đồng và tăng 28,6% so với năm 2009.

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong năm vừa qua, ngành công thương TP.HCM dự kiến sẽ có những mức tăng trưởng mới góp phần phát triển nền kinh tế của thành phố nói chung và cả nước nói riêng. Trong năm 2011, chỉ tiêu về mức tăng trưởng giá trị gia tăng trong công nghiệp phải đạt mức tối thiểu từ 10,6% trở lên tương ứng với mức 65.022 tỷ đồng. Thương mại- dịch vụ phải phấn đấu đạt quy mô giá trị gia tăng tối thiểu là 21.723 tỷ đồng tăng 13,0 % so với giá trị đạt được năm 2010.

Ngọc Tân

Quảng cáo