Thông báo Triệu tập thí sinh tham dự xét tuyển viên chức vòng 2 năm 2020 của Trung tâm Phát triển Công nghiệp hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh
18:15 (25/08/2020)
 

File đính kèm:

Công văn 18/TB-HĐXTVC
Quảng cáo