Thông Báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức của Trung tâm Phát triển Công nghiệp Hỗ trợ TP.HCM năm 2020
14:35 (25/08/2020)
File đính kèm:

Công văn 17/TB-HĐXTVC


File đính kèm: 

CV 87/QĐ-TTPTCNHTQuảng cáo