Thông báo Công khai điểm kiểm tra sát hạch vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức năm 2019 của Trung tâm Phát triển Công nghiệp hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh
15:13 (12/07/2019)
 
 
 
 
Quảng cáo