Chương trình đào tạo Chuyên gia tư vấn về Cải tiến sản xuất và chất lượng
11:00 (31/07/2018)

 

Kính gửi : Ban Giám đốc Quý doanh nghiệp
Thực hiện Biên bản ghi nhớ về hợp tác công nghiệp giữa Bộ Công Thương và Samsung Việt Nam, Cục Công nghiệp - Bộ Công Thương phối hợp với Samsung Việt Nam tổ chức Chương trình đào tạo Chuyên gia tư vấn về Cải tiến sản xuất và chất lượng trong đó, hoạt động thực tế tại doanh nghiệp là một nội dung quan trọng của chương trình.
- Thời gian : 08 tuần liên tục, dự kiến tổ chức 02 khóa (tháng 8/2018 và tháng 9/2018)
- Doanh nghiệp được chọn lựa tham gia cải tiến sẽ được sự hỗ trợ tư vấn của 02 chuyên gia Samsung đến từ Hàn Quốc và sự trợ giúp của 05 Tư vấn viên Việt Nam đã được đào tạo bài bản nhằm cải tiến quy trình sản xuất, cắt giảm chi phí sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.
Quý doanh nghiệp quan tâm, đăng ký tham gia vui lòng làm theo mẫu đính kèm và phản hồi thông tin trước 16g00 ngày 06/7/2018.
Thông tin liên hệ :
Trung tâm Phát triển công nghiệp hỗ trợ TP.HCM
Chị Thanh Trang : 0906.052.184 - email : thanhtrang225@gmail.com

 

Quảng cáo