Hội thảo “LÀM THẾ NÀO ĐỂ TẠO DỰNG MỐI QUAN HỆ HỢP TÁC BỀN VỮNG VỚI CÁC NHÀ SẢN XUẤT NHẬT BẢN”
10:57 (31/07/2018)

 

Thông tin dành cho doanh nghiệp sản xuất công nghiệp hỗ trợ - chia sẻ từ mạng lưới công nghiệp hỗ trợ Việt Nam"
Ngày 27/7/2018 (8.30-11.30 - tại 171 Võ Thị Sáu, Q3 - VCCI building"
Hội thảo “LÀM THẾ NÀO ĐỂ TẠO DỰNG MỐI QUAN HỆ HỢP TÁC BỀN VỮNG VỚI CÁC NHÀ SẢN XUẤT NHẬT BẢN”
Ban tổ chức: VCCI CN TPHCM (Trung tâm hỗ trợ smes) phối hợp Trung tâm Hợp tác Nguồn Nhân lực Việt Nam – Nhật Bản (VJCC) tại Tp. HCM. Tài trợ: Ngân hàng United Overseas Bank (UOB).
Hội thảo có những chia sẻ chuyên gia rất thực tế . Sẽ tiếp tục cập nhật chi tiết nội dung .
Cảm ơn ban tổ chức và chúc mừng sự phối hợp tuyệt vời của 2 thành viên mạng lưới các tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa của TPHCM : VCCI CN TPHCM & VJCC.

 

Quảng cáo