Hoạt động hỗ trợ dành cho doanh nghiệp sản xuất công nghiệp hỗ trợ ..."đào tạo chuyên gia tư vấn của Việt Nam" bởi Bộ Công Thương, hỗ trợ SAMSUNG ĐIỆN TỬ VIỆT NAM
10:56 (31/07/2018)

 

Hoạt động hỗ trợ dành cho doanh nghiệp sản xuất công nghiệp hỗ trợ ..."đào tạo chuyên gia tư vấn của Việt Nam" bởi Bộ Công Thương, hỗ trợ SAMSUNG ĐIỆN TỬ VIỆT NAM
Ngày 24/7, tại TPHCM, Samsung Việt Nam phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức khai mạc chương trình đào tạo khóa 3 và 4 dành cho chuyên gia tư vấn Việt Nam trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ (CNHT). Đây là chương trình đào tạo tư vấn viên đầu tiên được thực hiện tại khu vực phía Nam.

baochinhphu.vn/Doanh-nghiep/Dao-tao-chuyen-gia-tu-van-cong-nghiep-ho-tro/342144.vgp

 

Quảng cáo