Hoạt động hỗ trợ dành cho doanh nghiệp sản xuất công nghiệp hỗ trợ ..."đào tạo chuyên gia tư vấn của Việt Nam" bởi Bộ Công Thương, hỗ trợ SAMSUNG ĐIỆN TỬ VIỆT NAM
10:53 (31/07/2018)

 

Hoạt động hỗ trợ dành cho doanh nghiệp sản xuất công nghiệp hỗ trợ ..."đào tạo chuyên gia tư vấn của Việt Nam" bởi Bộ Công Thương, hỗ trợ SAMSUNG ĐIỆN TỬ VIỆT NAM
Sáng 24/7, tại TPHCM diễn ra lễ khai mạc Khoá đào tạo tư vấn viên Việt Nam trong lĩnh vực Công nghiệp hỗ trợ khu vực phía Nam.

voh.com.vn/chinh-tri-xa-hoi/khai-mac-khoa-dao-tao-tu-van-vien-viet-nam-trong-linh-vuc-cong-nghiep-ho-tro-khu-vuc-phia-nam-284132.html

 

Quảng cáo