Khoá đào tạo 200 chuyên gia cải tiến năng suất chất lượng Việt Nam do Samsung hỗ trợ đào tạo kỹ thuật
10:29 (31/07/2018)

Khoá đào tạo 200 chuyên gia cải tiến năng suất chất lượng Việt Nam do Samsung hỗ trợ đào tạo kỹ thuật! Chủ trì : Bộ công thương , Sở công thương TPHCM giao Trung tâm công nghiệp hỗ trợ TpHCM hỗ trợ và đầu mối phía Nam

www.facebook.com/events/213176712716582/

 

Quảng cáo