NHIỆT HUYẾT CỦA MỘT NGƯỜI THẦY.
14:59 (19/04/2018)
 
Là một người thầy rất trách nhiệm trong công việc giảng dạy . Thầy Norio Suzuki, CEO, Consulting Bell Office luôn cố gắng hoàn thành các công việc được giao với thời gian nhanh nhất. Thầy luôn cố gắng sắp xếp kế hoạch cá nhân để tham gia giảng đầy đủ các buổi học của các học viên của “Khóa đào tạo cán bộ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam” của JICA do SMRJ thiết kế chương trình giảng dạy.
Thầy tận tâm trao đổi và chia sẻ tất cả kinh nghiệm vốn có của mình để triền đạt lại cho học viên của mình một cách tốt nhất có thể, mặc dù có sự rào cản về ngôn ngữ, nhưng đó không phải là một vấn đề quá khó khăn với thầy.
Thầy Suzuki rất nhiệt tình và giải quyết công việc đến buổi học cũng như buổi thực tế tại nhà máy Công ty TNHH Thiết kế Chế Tạo Nhật Minh. Kiến thức và tác phong làm việc của thầy rất chuyên nghiệp và bài bản, nội dung truyền đạt đầy đủ nội dung đến học viên và đại diện của công ty.
Người luôn tôn trọng và nhã nhặn không chỉ với các học viên mà còn với cả các đồng nghiệp, do đó, trong các buổi học hay thảo luận của các học viên, thầy luôn lắng nghe ý kiến của học viên, luôn giữ được bình tĩnh và không áp đặt ý chí của bản thân lên người khác, thầy có hơi nóng tính nhưng cực kỳ thân thiện và cũng cực kỳ nghiêm túc đó là đức tính của một người Nhật và của một giáo viên tận tâm với công việc của mình, và chúng ta luôn nghe thấy lời cảm ơn từ thầy trước và sau khi kết thúc các buổi gặp rỡ của thầy cùng các học viên hoặc đại diện của Công ty TNHH Thiết kế Chế Tạo Nhật Minh Nhật Minh.
Trên đây là phong cách làm việc của Thầy Norio Suzuki rất tâm đắc . 
Sau buổi thực tế tại TNHH Thiết kế Chế Tạo Nhật Minh cùng với thầy Norio Suzuki, chúng ta có thể học hỏi đươc một số điều từ thầy cũng như chúng ta học được một số điều từ người Nhật một số điều như, Họ không đề cao giá trị cá nhân, mà luôn hướng con người đến sự đồng lòng đồng sức để đạt được nhưng kết quả cao nhất
Phong cách làm việc của người Nhật còn đi liền với sự tận tâm và ý thức cao với công việc mà họ đảm nhận. Người Nhật luôn hết mình để hoàn thành công việc được giao với hiệu quả cao nhất.
Luôn tôn trọng quy tắc, nguyên tắc và tuân thủ pháp luật
Với người Nhật, nguyên tắc, kỉ luật xuất hiện mọi nơi, mọi lúc, đặc biệt là môi trường làm việc, luôn cuối đầu chào và cảm ơn trước và sau các buổi làm việc.
Luôn có ý thực rằng trong công việc họ luôn phải đổi mới để hoàn thiện bản thân và nâng cao chất lượng công việc.
Nguồn : cảm nhận chuyên viên Nguyễn Thành Danh

Quảng cáo