MỜI THAM GIA TRIỂN LÃM SẢN PHẨM TIÊU BIỂU CỦA TP.HCM TẠI HỘI NGHỊ SƠ KẾT 3 NĂM THỰC HIỆN KẾT LUẬN 107-KL/TW CỦA BAN BÍ THƯ
08:54 (19/04/2018)
 
Căn cứ Kế hoạch số 03-KH/BCĐ ngày 16 tháng 3 năm 2018 của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” TP.HCM về việc tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 107-KL/TW ngày 10 tháng 4 năm 2015 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưutiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2015 – 2017;
 
Ban Chỉ đạo Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 107-KL/TW ngày 10 tháng 4 năm 2015 của Ban Bí thư như sau:
- Thời gian: 08h00 thứ 6, ngày 13 tháng 4 năm 2018.
- Địa điểm: Hội trường thành phố Hồ Chí Minh, 111 Bà Huyện Thanh Quan, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.
Sở Công Thương trân trọng kính mời quý doanh nghiệp tham gia trưng bày, giới thiệu các sản phẩm tiêu biểu của thành phố Hồ Chí Minh tại Hội nghị như sau:
1. Sản phẩm trưng bày: các sản phẩm bình ổn thị trường, sản phẩm công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp hỗ trợ, nông nghiệp công nghệ cao, thực phẩm an toàn…
2. Thời gian thực hiện:
- Thời hạn đăng ký: trước ngày 10/4/2018. 
- Nhận vị trí, trưng bày, trang trí: từ 13h00 – 17h00, ngày 12/4/2018.
- Thời gian trưng bày: từ 08h00 – 12h00, thứ 6, ngày 13/4/2018.
Để đăng ký tham gia, Quý doanh nghiệp gửi thông tin đăng ký bằng email: binhonthitruong@tphcm.gov.vn (theo biểu mẫu đính kèm) trước ngày 10/4/2018.
 
Thông tin chi tiết liên hệ Phòng Quản lý Thương mại, Sở Công Thương, điện thoại 028.3829.1670, Bà Nguyễn Thị Nam Phương – Chuyên viên Phòng Quản lý Thương mại: 0918.555.342./.

File đính kèm
Quảng cáo