Đánh giá nhanh Sản Xuất Sạch Hơn công ty A.67
16:29 (23/11/2017)

 

Thực hiện Quyết định số 1413/QĐ-TTg ngày 07/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt “Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020”.
Trung tâm Phát triển Công nghiệp hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành đánh giá nhanh sản xuất sạch hơn cho các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố. Trong đó, Công ty TNHH A.67 là một trong những công ty được Trung tâm lựa chọn để tiến hành hỗ trợ đánh giá nhanh sản xuất sạch hơn với mục đích giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, giảm thiểu phát thải ô nhiễm, bảo vệ  và cải thiện chất lượng môi trường làm việc.
Sau khi tiến hành đánh giá nhanh sản xuất sạch hơn, Trung tâm đã đưa ra các giải pháp, cơ hội thực hiện sản xuất sạch hơn tại doanh nghiệp với nội dung cụ thể như sau:


 
1.       Cơ hội 01: Lắp đặt tấm cách nhiệt dưới máy tôn đồng thời lắp đặt thêm hệ thống quả cầu trao đổi không khí trên máy nhà xưởng nhằm tạo thông thoán môi trường làm việc bên trên nhà xưởng.
 
Hiện trạng sử dụng:
Hiện tại, Công ty có diện tích máy tôn sử dụng trong nhà xường theo ước tính khoảng trên 1000m2, hệ thống máy tôn đã qua sử dụng nhiều năm và chưa thực hiện việc đặt tấm cách nhiệt cho máy nhà xưởng. Tuy nhiên, tại khu vực tiện, tạo trục sản phẩm Công ty đã có lắp đặt một số quả cầu hút và hệ thống quạt cấp gió thông thoán nhưng vẫn chưa cải thiện được tình trạng thống thoán này vì số lượng bố trí hệ thống trao đổi nhiệt còn hạn chế;
 
Đề xuất cơ hội:
Nhằm tạo ra môi trường thông thoáng cho công nhân làm việc với hiệu suất cao nhất,  chúng tôi đề xuất cơ hợi Lắp đặt tấm cách nhiệt dưới máy tôn đồng thời lắp đặt thêm hệ thống quả cầu trao đổi không khí trên máy nhà xưởng nhằm tạo thông thoán môi trường làm việc bên trên nhà.
 
2.       Cơ hội 02: Lắp đặt hệ thống tôn lấy sáng, tận dụng ánh sáng tự nhiên để chiếu sáng cho phân xưởng làm việc trong những ngày nắng tốt nhằm tiết kiệm điện năng cho hệ thống chiếu sáng nhà xưởng.
 
Hiện trạng sử dụng:
Hiện tại, Công ty đã thực hiện việc lắp đặt tôn lấy sáng để tận dụng áng sáng tự nhiên chiếu sáng cho phân xưởng làm việc trong những ngày nắng tốt nhằm tiết kiệm điện năng cho hệ thống chiếu sáng tại khu vực tiện, tạo trục sản phẩm. Tuy nhiên, hệ thống tôn này đã cũ và bị bụi bẫn che chắn nên việc lấy ánh sáng tự nhiên của những tấm tôn này rất hạn chế, do đó Công ty vẫn phải sử dụng điện để chiếu sáng cho phân xưởng làm việc trong những ngày nắng tốt, điều này làm lãng phí điện năng tiêu thụ cho Công ty.
 
Đề xuất cơ hội:
Lắp đặt hệ thống tôn lấy sáng, tận dụng ánh sáng tự nhiên để chiếu sáng cho phân xưởng làm việc trong những ngày năng tốt nhằm tiết kiệm điện năng cho hệ thống chiếu sáng nhà xưởng.
 
3.       Cơ hội 03:Thay thế các bộ đèn hiện đang sử dụng sang bộ đèn Led 1.2m có công suất tiêu thụ điện 3W/bộ nhằm tiết kiệm điện năng tiêu thụ.
 
Hiện trạng sử dụng:
Hiện tại, Công ty sử dụng loại đèn compact 2xU công suất 15W, loại đèn huỳnh quang T8, 1.2m công suất 36W để chiếu sáng cho khu vực sản xuất và khối văn phòng làm việc. Loại đèn nêu trên có mức tiêu thụ điện cao dẫn tới tiêu thụ điện cho hệ thống chiếu sáng tại Công ty tăng lên.
 
Đề xuất cơ hội:
Thay thế các bộ đèn hiện đang sử dụng sang bộ đèn Led 1.2m có công suất tiêu thụ điện 3W/bộ nhằm tiết kiệm điện năng tiêu thụ.
 
4.       Cơ hội 04:Lắp đặt biến tần cho hệ thống máy luyện cung nhằm để tiết kiệm điện năng tiêu thụ lúc máy chạy không tải.
Hiện trạng sử dụng:                                    
Hiện tại, Công ty sử dụng 02 máy luyện cung để tinh luyện nhựa sau khi được máy lưu hóa cao su làm ra.
Theo khảo sát và đo đạc tiêu thụ điện năng của máy, nhóm kiểm toán nhận thấy chu kỳ làm việc của máy luyện cung từ 01 phút 30 giây đến 01 phút 50 giây. Trong đó,
 

 
Đề xuất cơ hội:
Lắp đặt biến tần cho hệ thống quạt hút bộ nghệ có công suất 0.75 KW và lắp biến tần cho máy nghiền có công suất 3.7 KW nhằm tiết kiệm điện năng tiêu thụ đồng thời làm giảm lượng thất thoát ra bên ngoài.

 

Quảng cáo