Chương trình đào tạo phát triển doanh nghiệp bền vững (Sustaining Competitive and Responsible Enterprises - SCORE)
16:13 (23/11/2017)

 

Triển khai chương trình hỗ trợ cho các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh một cách toàn diện và bền vững để từng bước tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu; từ tháng 6/2017 đến tháng 9/2017, Sở Công Thương (Trung tâm Phát triển Công nghiệp hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh) đã phối hợp với Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh (VCCI HCM) tổ chức triển khai Chương trình đào tạo Phát triển Doanh nghiệp Bền vững (Sustaining Competitive and Responsible Enterprises - SCORE) với chuyên đề “Hợp tác tại nơi làm việc” cho 4 Doanh nghiệp sản xuất lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ bước đầu đã mang lại nhiều kết quả khả quan trong năng suất sản xuất cũng như tiếp cận vào chuỗi cung ứng toàn cầu.
Điểm nổi bật trong chương trình SCORE là khả năng linh hoạt, hiệu chỉnh theo nhu cầu của Doanh nghiệp, khuyến khích sự tham gia của người lao động vào hoạt động cải tiến, tập trung duy trì bền vững các vấn đề đã cải tiến nhằm đáp ứng hiệu quả lâu dài của Doanh nghiệp. SCORE tự hào đã đem đến những thay đổi to lớn cho các Doanh nghiệp Việt Nam với những con số ấn tượng: 146 Doanh nghiệp tham gia, 1153 công nhân viên tham gia các khóa đào tạo, 852 lượt tư vấn Doanh nghiệp, 93% Doanh nghiệp áp dụng thành công 5S trong vận hành, 91% Doanh nghiệp tiết kiệm được chi phí sản xuất, 92% Doanh nghiệp hài lòng với chương trình.
 
Nhận thấy Doanh nghiệp nâng cao hiệu quả năng lực cạnh tranh thông qua chương trình cải tiến và hợp tác tại nơi làm việc, Trung tâm Phát triển Công nghiệp hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục triển khai dự án trên 6 doanh nghiệp sản xuất lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, thời gian triển khai 12/2017 – 03/2018 với nội dung chuyên đề 1 (M1): bao gồm ½ ngày khảo sát tại nhà máy trước đào tạo, 02 ngày đào tạo tập trung và 04 lần tư vấn trực tiếp sau đào tạo tại doanh nghiệp (½ ngày/ 1 lần) do giảng viên SCORE là những người có kinh nghiệm về ngành thực hiện nhằm giúp doanh nghiệp áp dụng kiến thức đã học vào hoàn cảnh cụ thể để đáp ứng những ưu tiên và yêu cầu trong hoạt động sản xuất của doanh nghiệp.
           Các doanh nghiệp quan tâm đăng ký tham gia theo mẫu hồ sơ đính kèm, Ban tổ chức ưu tiên đăng ký sớm và phản hồi trước ngày 30/11/2017. Mọi thông tin chi tiết, liên hệ Trung tâm Phát triển Công nghiệp hỗ trợ TP.HCM, Địa chỉ: Lầu 10- 163 Hai Bà Trưng, Phường 6, Quận 3, TP.HCM, người liên hệ: Xuân Ngân – 0911.686.879, Thanh Trang – 0906.052.184, email:
nganxuan6292@gmail.com.

File đính kèm:
Thư mời
Giới thiệu Score
Phiếu đăng ký


Quảng cáo