Tập huấn phổ biến kiến thức về Sản xuất sạch hơn trong công nghiệp cho các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2017
11:07 (14/09/2017)
 

Trong chuỗi hoạt động về Sản xuất sạch hơn trong công nghiệp, vừa qua ngày

11 và 12/9/2017 Trung tâm Phát triển Công nghiệp hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh có

tổ chức khóa tập huấn phổ biến kiến thức Sản xuất sạch hơn trong công nghiệp cho

các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp tại Trung tâm Thông tin Triển lãm Thành phố

Hồ Chí Minh (178 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 6, quận 3).Với số lượng hơn 50 học viên là các Cán bộ kỹ thuật, điều hành doanh nghiệp

các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn thành phố. Khóa tập huấn đã giới thiệu

các kỹ thuật, phương pháp thực hiện sản xuất sạch hơn ngay tại doanh nghiệp với các

giải pháp đơn giản, chi phí thấp. Nhằm góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng năng

lượng, sử dụng tài nguyên thiên nhiên, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu; giảm phát thải

và hạn chế mức độ tăng ô nhiễm; bảo vệ và cải thiện chất lượng môi trường cho các

doanh nghiệp hoạt động sản xuất trên địa bàn thành phố.Đây là cơ hội để các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp nâng cao nhận thức về

lợi ích, tầm quan trọng của việc áp dụng sản xuất sạch hơn. Đồng thời chương trình

cũng từng bước góp phần thực hiện các mục tiêu của Chiến lược sản xuất sạch hơn

trong công nghiệp đến năm 2020.


 
Quảng cáo