THÔNG BÁO V/v Tổ chức khóa tập huấn “Kỹ thuật an toàn hóa chất” Tháng 9/2017
08:54 (07/09/2017)
 
         
          Căn cứ Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 04 năm 2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất;
 
          Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BCT ngày 22 tháng 10 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định về huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất và cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất;
 
          Trung tâm phát triển công nghiệp hỗ trợ phối hợp Phòng kỹ thuật an toàn môi trường - Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lớp tập huấn về kỹ thuật an toàn hóa chất như sau:
 
- Đối tượng tham dự:
 
          + Lãnh đạo doanh nghiệp/Chủ cơ sở họat động hóa chất;
 
        + Người quản lý trực tiếp hóa chất của doanh nghiệp/cơ sở hóa chất: quản đốc; thủ kho; trưởng bộ phận kinh doanh, xuất nhập khẩu, phụ trách an toàn hóa chất,…
 
- Thời gian tổ chức: Ngày 20-21/9/2017 (Thứ năm - Thứ sáu) từ 18h00 đến 21h00
 
- Địa điểm học: 178 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 6, quận 3, Tp.HCM.
 
- Học phí: 1.200.000 đồng/ 01 học viên
 
Các học viên sẽ được Sở Công Thương cấp “Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất”  khi đáp ứng đủ điều kiện về thời lượng tham gia và kết quả bài thu hoạch.
 
- Liên hệ đăng ký tham gia lớp học:
 
Trung tâm Phát triển Công nghiệp hỗ trợ Tp.HCM
 
Địa chỉ: 163 Hai Bà Trưng (lầu 10), Phường 6, Quận 3, TP.HCM
 
Điện thoại: 08.73.050.008 (máy nhánh 20) / Fax: 38.234.380
 
Di động : 0909.009.071
 
Email: ntmhanh.sct@tphcm.gov.vn
 
          Trung tâm Phát triển Công nghiệp hỗ trợ Tp.HCM thông báo đến quý doanh nghiệp về chương trình đào tạo trên./.
 
 
 
Thành phần hồ sơ :
 
- Đơn đề nghị;
 
- Danh sách học viên tham gia lớp tập huấn;
 
- Danh sách danh mục hóa chất của Công ty hiện đang kinh doanh/sử dụng;
 
- 02 tấm hình 2x3;
 
- Giấy chứng nhận ĐKKD.
a.Thành phần hồ sơ bao gồm (Điều 5 – Thông tư số 36/2014/TT-BCT):
 * Trường hợp hồ sơ đề nghị huấn luyện, kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận:
   1. Giấy đề nghị huấn luyện, kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận (theo mẫu);
   2. Danh sách người đề nghị được huấn luyện, kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận (theo mẫu);
   3. Hai (02) ảnh cỡ 2×3 cm của người trong danh sách người đề nghị được huấn luyện, kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận;
   4. Danh sách các loại hóa chất liên quan đến hoạt động của cơ sở.
 * Trường hợp hồ sơ đề nghị kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận:
  1. Giấy đề nghị kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận (theo mẫu);
  2. Danh sách người đề nghị được kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận (theo mẫu);
  3. Hai (02) ảnh cỡ 2×3 cm của người trong danh sách người đề nghị được kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận;
  4. Danh sách các loại hóa chất liên quan đến hoạt động của cơ sở.
b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


Danh mục hóa chất

MS1_GDN_ATHC

PL3_DS_ATHC

 
Quảng cáo