TP.HCM: Hội nghị khuyến công khu vực phía Nam năm 2017
16:31 (10/08/2017)
 
TP.HCM: Hội nghị khuyến công khu vực phía Nam năm 2017

   Chiều ngày 3/8, Cục Công nghiệp địa phương, Bộ Công Thương đã phối hợp với Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam lần thứ 8 năm 2017.

 
   Hội nghị đã đánh giá kết quả hoạt đông khuyến công của các tỉnh, thành phố khu vực phía nam trong năm 2016, 6 tháng đầu năm 2017. Nhìn chung, các hoạt động khuyến công tại khu vực phía Nam đã tập trung vào đào tạo nâng cao năng lực quản lý, khởi sự doanh nghiệp (DN); tổ chức hội nghị tập huấn cho hơn 730 người với kinh phí giải ngân 279 triệu đồng (đạt 5,6% kế hoạch). Tập trung vào các nội dung như kỹ năng quản trị DN, quản lý chất lượng sản phẩm, nâng cao kỹ năng tiếp cận các mạng lưới phân phối, nâng cao năng lực ứng dụng thương mại điện tử và công nghệ thông tin trong hoạt động khuyến công.

   Đối với hoạt động hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, trong nửa đầu năm nay, đã có 1 mô hình trình diễn kỹ thuật; hoàn thành 48 cơ sở công nghiệp nông thôn được chuyển giao công nghệ và ứng dụng máy móc thiết bị hiện đại vào dây chuyền sản xuất công nghiệp với số tiền hỗ trợ gần 6,7 tỷ đồng.

   Các địa phương cũng đã tổ chức hỗ trợ gần 99 lượt cơ sở công nghiệp nông thôn tham gia hội chợ trong cả nước, hỗ trợ 37 cơ sở công nghiệp nông thôn xây dựng đăng ký thương hiệu với số tiền hỗ trợ thực hiện các hoạt động khuyến công trên là gần 2,2 tỷ đồng…
Phát biểu tại hội nghị, đại diện của Cục Công nghiệp địa phương đánh giá các hoạt động quản lý nhà nước về khuyến công cũng ngày càng được củng cố. Đa phần các tỉnh, thành phố đã đẩy mạnh các hoạt động khuyến công nhằm hỗ trợ các hoạt động phát triển công nghiệp tại các địa phương. Hoạt động khuyến công đã bám sát mục tiêu, kế hoạch của chương trình khuyến công quốc gia cụ thể hóa bằng các dự án, đề án. Qua đó, góp phần tích cực trong triển khai thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước như Nghị quyết 19/NQ-CP hay Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển DN.

   Mặc dù đạt được nhiều kết quả tích cực, tuy nhiên, Cục Công nghiệp địa phương cho rằng, các hoạt động khuyến công tại phía Nam vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế như: công tác khảo sát xây dựng kế hoạch, đề xuất các đề án khuyến công và chất lượng đề án của một số địa phương còn hạn chế, chưa đa dạng, ít các đề án mang tính liên kết vùng, chuỗi liên kết và tính lan tỏa cao. Đặc biệt, tiến độ thực hiện kế hoạch của một số nội dung trong công tác khuyến công còn chậm, tỷ lệ giải ngân thấp (mới đạt 18,8%)…


Ông Nguyễn Phương Đông phát biểu tại hội nghị

   Tại hội nghị có nhiều đề xuất kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả khuyến công cuối năm như thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng, đào tạo, tập huấn cho cán bộ phụ trách khuyến công về kỹ năng xây dựng đề án, thẩm định nội dung và kinh phí hỗ trợ, khởi sự cho DN, quản lý DN; các chương trình mang tính đặc thù công nghiệp nông thôn để từ đó tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công tác khuyến công, đáp ứng nhu cầu thụ hưởng của cơ sở công nghiệp nông thôn.

 
   Bên cạnh đó, Bộ Công Thương nên rà soát và thống nhất với Bộ Tài chính xem xét, quy định lại nội dung chi, nâng mức chi hỗ trợ một số nội dung quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2014/TTLT-BTC-BCT: Chi hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị, chuyển giao công nghệ tiên tiến vào sản xuất công nghiệp; chi hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp; chi hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật để phổ biến công nghệ mới, sản xuất sản phẩm mới...
Ngoài ra, các Sở Công Thương cũng đề xuất Bộ Công Thương xem xét, rút ngắn thời gian xây dựng và tổ chức thực hiện các đề án khuyến công để sớm triển khai các hoạt động khuyến công.
 
Quảng cáo