Trung tâm Phát triển Công nghiệp Hỗ trợ TP.HCM đồng hành cùng Đại diện Bộ Kinh tế , Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (METI) tìm hiểu thực tế về hoạt động công nghiệp hỗ trợ của TP.HCM
09:33 (27/07/2017)
 
Quảng cáo