Trung tâm Phát triển Công nghiệp Hỗ trợ TP.HCM cùng Đoàn World Bank làm việc và tham quan thực tế tại nhà máy của Công ty TNHH CNS Amura Precision
10:29 (10/07/2017)
 
Quảng cáo