Tập huấn “Kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng Công nghiệp nguy hiểm” Tháng 7 năm 2017
14:27 (05/07/2017)
 
Ngày 02/7/2017 vừa qua, Trung tâm phát triển Công nghiệp hỗ trợ đã phối hợp cùng Phòng Kỹ thuật an toàn môi trường – Sở Công Thương tổ chức lớp tập huấn “Kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng Công nghiệp nguy hiểm” tại Hội trường Trung tâm Học tập và Phát triển TP.HCM - số 178 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, TP.HCM.

Có 43 tài xế và áp tải của 07 doanh nghiệp đã được tập huấn về quy định vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm và các biện pháp bảo đảm an toàn.
 

Download : Danh sách tham gia
Quảng cáo