Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (METI) tham quan và làm việc tại Trung tâm Trưng bày sản phẩm Công nghiệp Hỗ trợ
09:06 (03/07/2017)
 
Quảng cáo