THÔNG BÁO VỀ QUỸ ĐẤT TẠI CÁC KHU, CỤM CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
03:52 (19/06/2017)
 
Kính gửi : Quý doanh nghiệp trong và ngoài nước
Thực hiện kế hoạch số 13857/KH-SCT ngày 20/12/2016 của Sở Công Thương về triển khai thực hiện quyết định số 5792/QĐ-UBND ngày 3/11/2016 của Ủy ban nhân dân về ban hành Kế hoạch phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn năm 2016 – 2020, định hướng đến năm 2025.
Thực hiện mục tiêu tăng cường kết nối giữa các doanh nghiệp công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ với các khu, cụm công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh và đảm bảo hiệu quả trong việc khai thác quỹ đất tại các khu, cụm công nghiệp làm tăng tính liên kết trong sản xuất đáp ứng các vấn đề về quy hoạch, môi trường. Qua đó hỗ trợ cho các doanh nghiệp công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ trong việc tìm kiếm vị trí thuê đất và nhà xưởng tại các khu, cụm công nghiệp để thúc đẩy hoạt động sản xuất phát triển ổn định và lâu dài.
Trung tâm Phát triển Công nghiệp hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh (Trung tâm) thông báo đến Quý doanh nghiệp các thông tin về quỹ đất tại các khu, cụm công nghiệp (dữ liệu được cung cấp bởi ban quản lý của các khu, cụm công nghiệp)
Các doanh nghiệp quan tâm về đất, nhà xưởng tại các khu, cụm công nghiệp vui lòng gửi thông tin theo phiếu khảo sát và gửi về Trung tâm.
Thông tin liên hệ :
Trung tâm Phát triển Công nghiệp Hỗ trợ Tp.HCM - Sở Công thương
Địa chỉ: Lầu 10, 163 Hai Bà Trưng, P.6, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Anh Thoảng thanhthoang988@gmail.com
Điện thoại: (+84 8) 73.050.008 (ext: 20) – 0938.803.179
Website: congthuonghcm.vn
 
-       Thông tin quỹ đất tại các khu, cụm công nghiệp (cập nhật đến ngày 5/6/2017)
-       Tổng hợp nhu cầu kết nối với khu, cụm công nghiệp của các doanh nghiệp (cập nhật đến ngày 5/6/2017)
-       Phiếu khảo sát thông tin doanh nghiệp về nhu cầu sử dụng đất, nhà xưởng tại các khu, cụm công nghiệp
 

Download thông tin:
 
 + Mẫu khảo sát DN về mặt bằng
 + Thông tin KCN 2017
 + Nhu cầu mặt bằng - Cập nhật 08/06/2017
Quảng cáo