Hội nghị phổ biến các quy định về hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất lĩnh vực công nghiệp - công nghiệp hỗ trợ
04:22 (12/04/2017)
Mời tham gia Hội nghị “Phổ biến các quy định về hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất lĩnh vực công nghiệp – công nghiệp hỗ trợ”
 
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh về việc tổ chức các hoạt động phát triển công nghiệp hỗ trợ; Năm 2016, Sở Công Thương TP.Hồ Chí Minh đã tổ chức nhiều Chương trình hội nghị nhằm giới thiệu các quy định và chính sách về công nghiệp hỗ trợ với sự tham gia của hàng trăm doanh nghiệp.
Tiếp tục thành công của các hoạt động trên, nhằm hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đầu tư đổi mới trang thiết bị hiện đại vì mục tiêu phát triển mạnh  mẽ ngành sản xuất lĩnh vực công nghiệp – công nghiệp hỗ trợ; Năm nay, Sở Công Thương TP.HCM tổ chức Hội nghị “Phổ biến các quy định về hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất lĩnh vực công nghiệp – công nghiệp hỗ trợ”, chi tiết như sau:
- Nội dung:    Phổ biến Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 16/3/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy định về hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất lĩnh vực công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ và giới thiệu cổng cơ sở dữ liệu công nghiệp hỗ trợ dành cho doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ.
- Thời gian:   Từ 08h30 đến 11h00, ngày 18/4/2017 (Thứ ba)
- Địa điểm:    Trung tâm Hội nghị 272 Võ Thị Sáu, Phường 7 Quận 3
Các đơn vị có nhu cầu tham gia, vui lòng đăng ký theo mẫu đính kèm và gửi về Trung tâm Phát triển Công nghiệp hỗ trợ trước ngày 17/4/2017 theo địa chỉ email: ntmhanh.sct@tphcm.gov.com.
Điện thoại: (08)73.050.008 (máy nhánh 20), di động: 0906.052.184 (C.Trang), 0909.009.071 (C.Hạnh).Quảng cáo