Tổ chức lớp tập huấn "Kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm"
15:47 (27/03/2017)

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức lớp tập huấn “Kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm”

 

          Căn cứ Nghị định số 104/2009/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ quy định Danh mục hàng nguy hiểm và vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới;

            Căn cứ Thông tư số 44/2012/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Công Thương quy định Danh mục hàng công nghiệp nguy hiểm phải đóng gói trong quá trình vận chuyển và vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.

            Trung tâm phát triển công nghiệp hỗ trợ phối hợp Phòng kỹ thuật an toàn môi trường - Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lớp tập huấn về kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm như sau:

- Đối tượng tham dự:

            Người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, người áp tải, nhân viên xếp dỡ và thủ kho hàng công nghiệp nguy hiểm

- Thời gian tổ chức: Ngày 04 & 05/4/2017

(từ 17h30 đến 21h00 mỗi ngày)

- Địa điểm học: Lầu 10 - Số 163 Hai Bà Trưng, phường 6, quận 3, Tp.HCM.

- Học phí: 1.000.000 đồng/ 01 học viên

Các học viên sẽ được Sở Công Thương cấp “Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm”  khi đáp ứng đủ điều kiện về thời lượng tham gia và kết quả bài thu hoạch.

- Liên hệ đăng ký tham gia lớp học:

Trung tâm Phát triển Công nghiệp hỗ trợ Tp.HCM

Địa chỉ: 163 Hai Bà Trưng (lầu 10), Phường 6, Quận 3, TP.HCM

Điện thoại: (08)73.050.008 (máy nhánh : 20) / Fax: 38.234.380

Email: ntthanhtrang.sct@tphcm.gov.vn, linhlaw2013@gmail.com

            Trung tâm Phát triển Công nghiệp hỗ trợ TP.HCM thông báo đến quý doanh nghiệp về chương trình đào tạo trên.
Quảng cáo