Thông tin chi tiết chương trình Triển lãm Quốc tế về Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam 2016 - VSI EXPO 2016
11:59 (05/09/2016) I. NGÀY THỨ NHẤT: Thứ Tư, ngày 07/9/2016
 
1. Hội thảo chuyên ngành:“Phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ trong lĩnh vực Ô tô Việt Nam”
- Thời gian: từ 8h00 - 12h00.
- Địa điểm: Phòng họp số 2, tầng 3 - Trung tâm Hội chợ và Triển lãm SECC.
- Đơn vị thực hiện: Sở Công Thương, Trung tâm Phát triển Công nghiệp Hỗ trợ TP.HCM (đơn vị thuộc Sở Công Thương)
 
- Phối hợp tổ chức: Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách công nghiệp (IPSI) – Bộ Công Thương; tổ chức JICA.
- Chương trình cụ thể:
08h00 - 08h30: Đón đại biểu.
08h30 - 08h40: Diễn văn chúc mừng của Bộ Công Thương.
08h40 - 08h50: Diễn văn chúc mừng của Sở Công Thương.
08h50 - 09h00: Diễn văn chúc mừng của Cơ quan hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA)
 
09h00 - 09h30: Hiện trạng và tương lai ngành công nghiệp Ôtô và phụ tùng Ô tô Việt Nam (Trình bày: GS. Kobayashi,  Đại học Waseda)
 
09h30 - 10h00: Hiện trạng công nghiệp ô tô và phụ tùng ô tô Việt Nam - Kết quả tham vấn doanh nghiệp lắp ráp và nhà cung cấp (Trình bày: Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách công nghiệp (IPSI)
 
10h00 - 10h30: Làm thế nào để trở thành nhà cung cấp cấp linh kiện phụ tùng Ô tô? (Trình bày: Đại diện Công ty Tobata Nhật Bản)
10h30 - 10h45: Nghỉ giải lao và tham khảo các thông tin chương trình hỗ trợ doanh nghiệp của các tổ chức tại Việt Nam.
 
10h45 - 11h55: Thảo luận & Hỏi đáp: Làm thế nào để trở thành nhà cung cấp linh kiện, phụ tùng Ô tô? (Dẫn chương trình: MOIT (IPSI); Khách mời: Đại diện nhà cung cấp Việt Nam - Công ty Denso Việt Nam)
11h55- 12h00: Tổng kết, bế mạc.
 
2. Tổ chức kết nối 5 - 10 nhà cung ứng nội địa ngành công nghiệp Ô tô với Tập đoàn World Bank.
- Thời gian: từ 11h30 - 14h00.
- Địa điểm: Phòng VIP - Trung tâm Hội chợ và Triển lãm SECC.
 
3. Hoạt động triển lãm
Từ 8h30 - 17h30: Mở cửa cho khách tham quan triển lãm, đón tiếp khách mời và kết nối giao thương cho các doanh nghiệp theo nhu cầu trong suốt thời gian triển lãm.
 
II. NGÀY THỨ HAI: Thứ Năm, ngày 08/9/2016
 
1. Lễ Khai mạc
- Thời gian: từ 08h00 - 09h00.
- Địa điểm: Đại sảnh Trung tâm Hội chợ và Triển lãm SECC.
 
2. Tổ chức kết nối cung cầu doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ  Việt Nam với doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ của OSAKA, Nhật Bản.
- Thời gian: từ 09h00 - 11h00.
- Địa điểm: Phòng VIP - Trung tâm Hội chợ và Triển lãm SECC.
 
3. Tổ chức kết nối  JABIL với Tập đoàn World Bank
- Thời gian: từ 9h00 - 10h00.
- Địa điểm: Khu vực B2B - Trung tâm Hội chợ và Triển lãm SECC.
 
4. Tổ chức kết nối Samsung vớiTập đoàn World Bank
- Thời gian: từ 10h30 - 11h30.
- Địa điểm: Khu vực B2B - Trung tâm Hội chợ và Triển lãm SECC.
 
5.Tập đoàn World Bank tham quan các gian hàng doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ
- Thời gian: từ 13h30 - 16h00.
- Địa điểm: Gian hàng doanh nghiệp tại triển lãm - Trung tâm Hội chợ và Triển lãm SECC.
 
6. Hoạt động triển lãm
Từ 8h30 - 17h30: Mở cửa cho khách tham quan triển lãm, đón tiếp khách mời và kết nối giao thương cho các doanh nghiệp theo nhu cầu trong suốt thời gian triển lãm.
 
III. NGÀY THỨ BA: Thứ Sáu, ngày 09/9/2016
 
1. Tổ chức tham quan nhà máy Samsung
- Thời gian: từ 10h00 - 12h30.
- Địa điểm: Khu Công nghệ Cao, Quận 9.
 
2. Tổ chức Hội thảo “Công nghiệp Hỗ trợ của SAMSUNG”
- Thời gian: từ 14h00 - 16h00.
- Địa điểm: Phòng hội nghị 2, tầng 2 - Trung tâm Hội chợ và Triển lãm SECC.
- Đơn vị tổ chức: Tập đoàn Samsung, Bộ Công Thương.
- Đơn vị thực hiện: Sở Công Thương, Trung tâm Phát triển Công nghiệp Hỗ trợ TP.HCM (đơn vị thuộc Sở Công Thương).
- Chương trình cụ thể:
13h30 - 14h00: Đón đại biểu.
14h00 - 14h05: Diễn văn chúc mừng của Bộ Công Thương -MOIT
14h05 - 14h10: Diễn văn chúc mừng của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.
14h10 - 14h15: Diễn văn chúc mừng của Tổng Giám đốc Tổ hợp Samsung Việt Nam.
 
14h15 - 14h45: Chiến lược phát triển trung dài hạn của Doanh nghiệp Việt Nam (Trình bày: Đại diện Vụ Công nghiệp nặng - Bộ Công Thương)
 
14h45 - 15h00: Chính sách kích cầu đầu tư của Thành phố về lĩnh vực công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ (Trình bày: Đại diện Trung tâm Phát triển Công nghiệp Hỗ trợ TP.HCM)
 
15h00 - 15h10: Samsung : Khái quát sự kiện, trình bày chính sách mua hàng... (Trình bày: Giám đốc mua sắm Oh Sang Hoon)
 
15h10 - 15h30: Phim ngắn : “Quyết tâm của Samsung trong việc hỗ trợ bồi dưỡng các doanh nghiệp trong nước Việt Nam” (Trình bày: Tập đoàn Samsung)
 
15h30 - 16h00: Giới thiệu các trường hợp điển hình xuất sắc về cải cách (Trình bày: Đại diện 02 Doanh nghiệp Việt Nam)
16h00: Tổng kết, bế mạc.
 
3. Trao đổi nhóm 5 - 10 nhà cung ứng nội địa lĩnh vực Điện tử với Tập đoàn World Bank.
- Thời gian: từ 16h30 - 17h00.
- Địa điểm: Khu B2B - Trung tâm Hội chợ và Triển lãm SECC.
 
4. Hoạt động triển lãm
Từ 8h30 - 17h30: Mở cửa cho khách tham quan triển lãm, đón tiếp khách mời và kết nối giao thương cho các doanh nghiệp theo nhu cầu trong suốt thời gian triển lãm.
 
III. NGÀY THỨ TƯ: Thứ Bảy, ngày 10/9/2016
Từ 8h30 - 16h00: Mở cửa cho khách tham quan triển lãm, đón tiếp khách mời.
16h00: Kết thúc Triển lãm.


PROGRAM INFORMATION

 

 
I. FRIST DAY: Wednesday, 07/9/2016
1. Specialized seminar “Supporting industry development in Vietnam Auto”.
- Time:  from 8:00 - 12:00.
- Venue: Meeting room No.2, 3rd Floor, Saigon Exhibition & Convention Center.
- Organizers: Department of Industry & Trade, Ho Chi Minh City Center of Supporting Industry & Trade (under Department of Industry & Trade).
- Co-organizers:  Industry Policy & Strategy Institute (IPSI) – Ministry of Industry & Trade, JICA Organization.
- Program details:  
08:00 - 08:30: Guest Reception.
08:30 - 08:40: Welcome Speech by Leader of Ministry of Industry and Trade.
08:40 - 08:50: Welcome Speech by Leader of Department of Industry and Trade.
08:50 - 09:00: Welcome Speech by Representative of The Japan International Cooperation Agency (JICA).
 
09:00 - 09:30: Current status and future of Viet Nam Auto & Accessories Industry (Presented by: Pro. Kobayashi, Waseda University).
 
09:30 - 10:00: Current status of Viet Nam Auto & Accessories Industry – Consultation results of Assembler and Suppliers. (Presented by: Industry Policy & Strategy Institute (IPSI))
10:00 - 10:30: How to become Auto accessory supplier? (Presented by: Representative of Toyota Company, Japan)
10:30 - 10:45: Take breaks & refer enterprises supporting program information of organizations in Viet Nam. 
10:45 - 11:55: Question & Answer: How to become Auto accessory supplier? (MC: MOIT (IPSI), Honor guest: Vietnam Denso Company - Representative of Vietnam supplier)
11:55- 12h00: Summing up, closing.
 
2. Business matching between 5 - 10 local suppliers in the car industry and World Bank
- Time: from 11:30 - 14:00.
- Venue: VIP room - Saigon Exhibition & Convention Center.
 
3. Exhibition activities:
From 8:30 - 17:30: Opening exhibition, welcoming guests and organizing business matching for enterprises as actual request during exhibition time.
 
II. SECOND DAY: Friday, 08/9/2016
 
1. Opening Ceremony:  
- Time: from 08:00 - 09:00.
- Venue:  Hall of Saigon Exhibition & Convention Center.
 
2. Business matching between Viet Nam Supporting Industries Enterprises and OSAKA enterprises, Japan.
- Time: from 09:00 - 11:00.
- Venue: VIP room - Saigon Exhibition & Convention Center.
 
3. Business matching between JABIL and World Bank
- Time: from 9:00 - 10:00.
- Venue: B2B area - Saigon Exhibition & Convention Center.
 
4. Business matching between Samsung  and World Bank
- Time: from 10:30 - 11:30.
- Venue: B2B area - Saigon Exhibition & Convention Center.
 
5. World Bank visits supporting industry companies ( exhibitors).
- Time: from 13:30 - 16:00.
- Venue: Exhibitors’ booth - Saigon Exhibition & Convention Center.
 
6. Exhibition activities:
From 8:30 - 17:30: Opening exhibition, welcoming guests and organizing business matching for enterprises as actual request during exhibition time.
 
III. THIRD DAY: Friday, 09/9/2016
 
1. Mini tour to visit Samsung factory
- Time: from 10:00 - 12:30.
- Venue: Saigon Hi - Tech Park, District 9.
 
2. Workshop with topic “ Supporting Industry of Samsung”
- Time: from 14:00 - 16:00.
- Venue: Conference Room, 2nd Floor - Saigon Exhibition & Convention Center.
- Hosting Organizations: Samsung Corporation, Ministry of Industry and Trade.
- Organizer: Ministry of Industry and Trade, Ho Chi Minh City Center of Supporting Industry & Trade (under Department of Industry & Trade).
- Program details:
13:30 - 14:00: Guest Reception.
14:00 - 14:05: Welcome Speech by Leader of Ministry of Industry and Trade – MOIT.
14:05 - 14:10: Welcome Speech by Leader of Ho Chi Minh City People’s Committee.
14:10 - 14:15: Welcome Speech by General Director of Samsung Viet Nam.
14:15 - 14:45: Long and mid -term development strategy of Viet Nam enterprises. (Presented by: Representative of Department of Heavy Industry – Ministry of Industry and Trade)
 
14:45 - 15:00: HCMC investment stimulus policy in the field of Industry & Supporting Industry. (Presented by: Representative of HCMC Center of Supporting Industry Development.
 
15:00 - 15:10: Samsung: General presentation, purchasing policy,… (Presented by: Purchasing Director - Mr. Oh Sang Hoon).
 
15:10 - 15:30: Short film “Samsung’s commitment in supporting Vietnam enterprises” (Presented by: Samsung corporation).
 
15:30 - 16:00: Introducing excellent & typical cases on reform. (Presented by: 02 Representative of Viet Nam Enterprises).
16h00: Summing up, closing.
 
3. Group discussion: Roundtable between 5 - 10 local suppliers in the electronic and World Bank.
- Time: from 16:30 - 17:00.
- Venue:  B2B area - Saigon Exhibition & Convention Center.
 
4. Exhibition activities
From 8:30 - 17:30: Opening exhibition, welcoming guests and organizing business matching for enterprises as actual request during exhibition time.
 
III. FOURTH DAY: Saturday, 10/9/2016
From 8:30 - 16:00: Opening exhibition, welcoming guests.
16:00: Closing exhibition.


Quảng cáo