TP.HCM: Thông báo kết quả Sơ tuyển bình chọn sản phẩm công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ tiêu biểu
15:30 (22/08/2016)
 

     Ngày 11 tháng 8 năm 2016, Hội đồng bình chọn đã họp và tổng hợp 66 sản phẩm và nhóm sản phẩm của 47 doanh nghiệp tham gia. Sau khi thảo luận và thống nhất đã chọn được 58 sản phẩm và nhóm sản phẩm để chấm điểm, loại 08 sản phẩm do không đủ yêu cầu theo quy chế bình chọn. Hiện nay, Hội đồng bình chọn đang triển khai chấm điểm cho 58 sản phẩm và nhóm sản phẩm. Kết quả sẽ được công khai trên website: www.congthuonghcm.vn trong thời gian sắp tới.
    (Đính kèm danh sách 66 sản phẩm tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ tiêu biểu năm 2016)


 
Quảng cáo