TP.HCM: 66 sản phẩm và nhóm sản phẩm của 47 doanh nghiệp đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ tiêu biểu năm 2016
15:21 (22/08/2016)

 

     Trong chuỗi hoạt động phát triển ngành CNHT, vừa qua ngày 02/8/2016 Sở Công Thương có tổ chức Họp báo về Bình chọn sản phẩm công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ tiêu biểu thành phố Hồ Chí Minh năm 2016.
     Ban Tổ chức đã tiếp nhận 66 sản phẩm và nhóm sản phẩm của 47 doanh nghiệp đăng ký tham gia bình chọn, sản phẩm tham gia thuộc các ngành Cơ khí, Điện tử, Cao su - Nhựa, Lương thực - Thực phẩm, Dệt may và Da giày. Nhằm bình chọn và tôn vinh những sản phẩm - nhóm sản phẩm công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ của Thành phố có khả năng đóng góp vào sự phát triển công nghiệp cũng như sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Thành phố. Từ đó, xây dựng các cơ chế, chính sách để hỗ trợ phát triển các sản phẩm tiêu biểu được bình chọn. Từng bước xây dựng, hình thành danh mục các sản phẩm công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ tiêu biểu của Thành phố, làm cơ sở cho các hoạt động xúc tiến, kêu gọi đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ. Thông qua đó, góp phần tạo động lực khuyến khích doanh nghiệp tích cực đổi mới, sáng tạo trong sản xuất kinh doanh.
     Đây là cơ hội để các doanh nghiệp quảng bá sản phẩm của ngành công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ TP.HCM. Đồng thời chương trình cũng giúp nhận định, đánh giá và định hướng những hoạt động, công việc phù hợp để thúc đẩy ngành công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ - lĩnh vực đang được Chính phủ và chính quyền TP.HCM quan tâm, ưu tiên phát triển./.

Quảng cáo