Thông tin chi tiết cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) sản phẩm công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ tiêu biểu thành phố Hồ Chí Minh
04:31 (14/06/2016)

     Trong khuôn khổ chương trình Bình chọn Sản phẩm công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra Cuộc thi sáng tác Biểu trưng (Logo) sản phẩm công nghiệp - công nghiệp hỗ trợ tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh.
1. Đối tượng dự thi:
   - Công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên, có khả năng về thiết kế đồ họa, có đủ năng lực pháp luật và năng lực hành vi.
2. Thời gian, địa điểm, hình thức dự thi:
   - Thời gian nhận tác phẩm: từ 01/6/2016 đến 01/7/2016
   - Địa điểm nhận tác phẩm:
Trung tâm phát triển Công nghiệp hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Lầu 10,163 Hai Bà Trưng, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
   - Hình thức nhận tác phẩm:
   + Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Lầu 10,163 Hai Bà Trưng, Phường 6, Quận 3, TP.HCM
   + Nhận qua đường bưu điện.
3. Hồ sơ dự thi: Vui lòng vào file đính kèm để tải hồ sơ mẫu.
4. Giải thưởng:

   - 01 giải nhất: 15.000.000 đồng/giải
   - 04 giải khuyến khích: 3.000.000 đồng/giải
Các thông tin liên quan đến Cuộc thi như: Quyết định số 314/QĐ-SCT ban hành Thể lệ Cuộc thi, Quyết định số 315/QĐ-SCT ban hành Quy chế Cuộc thi vui lòng cập nhật tại website Sở Công Thương và website Trung tâm Phát triển Công nghiệp hỗ trợ.

HỘI ĐỒNG BÌNH CHỌN SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP
VÀ CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ TIÊU BIỂU TP.HCM NĂM 2016


Thông tin chi tiết xin liên hệ:
Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh
Trung tâm Phát triển Công nghiệp Hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-8). 3822 9890 (ext:20) Fax: (84-8). 38 234 380
Website: http://congthuong.hochiminhcity.gov.vn (Sở Công Thương); và http://congthuonghcm.vn (Trung tâm Phát triển Công nghiệp hỗ trợ ).
Người liên hệ:
• Ông Phạm Ngọc Anh; DĐ: 0989181618; Email: pnanh.sct@tphcm.gov.vn.

Quảng cáo