Chương trình Khuyến công Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2020
15:32 (21/04/2016)

       Ngày 31/3/2016, UBND thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1517/QĐ-UBND về ban hành Chương trình Khuyến công Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2020.
       Theo đó, Chương trình áp cho các đối tượng: Các tổ chức, cá nhân có đăng ký kinh doanh hợp pháp theo quy định của Nhà nước và trực tiếp đầu tư sản xuất sản phẩm công nghiệp tại 05 huyện (Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè, Bình Chánh, Cần Giờ) bao gồm: Doanh nghiệp nhỏ và vừa; Hợp tác xã; Hộ kinh doanh cá thể...; Các cơ sở sản xuất công nghiệp áp dụng sản xuất sạch hơn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; Các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế hoạt động dịch vụ khuyến công gồm: Các hoạt động dịch vụ trong việc tư vấn, đào tạo, chuyển giao công nghệ, cung cấp thông tin, xúc tiến thương mại và các hoạt động khác có liên quan đến đầu tư sản xuất công nghiệp nông thôn.
       Ngành nghề được áp dụng: Công nghiệp chế biến nông - lâm - thủy sản và chế biến thực phẩm; Sản xuất hàng công nghiệp phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu, hàng thay thế nhập khẩu; Sản xuất sản phẩm, phụ tùng; lắp ráp và sửa chữa máy móc, thiết bị, dụng cụ cơ khí, điện, điện tử - tin học; Sản xuất, gia công chi tiết, bán thành phẩm và công nghiệp hỗ trợ; Sản xuất hàng tiểu thủ công nghiệp; Áp dụng sản xuất sạch hơn trong các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn Thành phố; Xử lý ô nhiễm môi trường tại các cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn.
       Các hoạt động sản xuất sạch hơn áp dụng cho các doanh nghiệp trên toàn Thành phố; Các hoạt động khuyến công khác áp dụng trong phạm vi 05 huyện (Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè, Bình Chánh, Cần Giờ).
       Giai đoạn 2016 - 2020: triển khai thực hiện 09 chương trình khuyến công trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh cụ thể:
       - Chương trình Đào tạo nghề, truyền nghề và phát triển nghề;
       - Chương trình Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ khuyến công;
       - Chương trình Hỗ trợ khởi sự doanh nghiệp và nâng cao năng lực chuyên môn, năng lực quản lý doanh nghiệp;
       - Chương trình Hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ;
       - Chương trình Áp dụng sản xuất sạch hơn;
       - Chương trình Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp Thành phố;
       - Chương trình Tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp;
       - Chương trình Xúc tiến thương mại;
       - Chương trình Hỗ trợ phát triển cụm công nghiệp và di dời cơ sở gây ô nhiễm môi trường vào cụm công nghiệp.
Đính kèm Quyết định số 1517/QĐ-UBND ngày 31/3/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố.
       Trong đó giao Trung tâm Phát triển Công nghiệp Hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thực hiện dưới sự chỉ đạo, kiểm tra quan sát trực tiếp của Sở Công Thương Thành phố; Căn cứ theo nhu cầu và thực tiễn hoạt động, các cá nhân - tổ chức liên hệ đăng ký tham gia chương trình với Trung tâm theo địa chỉ sau:
       Trung tâm Phát triển Công nghiệp Hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh
        Địa chỉ: Lầu 10, 163 Hai Bà Trưng, phường 6, quận 3.
        Điện thoại: (08) 38229890
        Fax: (08) 38234380
        Di động: 0909.212.404 (Anh Hùng); 0982.419.489 (Anh Điệp)
        Email: trinhmaihung@gmail.com; nguyenhuudiep007@gmail.com;

Nguồn: TTPTCNHT

Quảng cáo