Thông báo tuyển sinh các lớp đào tạo ngắn hạn về khởi sự doanh nghiệp và nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp.
10:32 (29/03/2016)

     Thực hiện kế hoạch khuyến công quốc gia năm 2016, Trung tâm Phát triển Công nghiệp Hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh các lớp sau:

1. Chương trình “Khởi sự doanh nghiệp”:

    - Quy mô: 02 lớp.

    - Số lượng học viên: 50 học viên/lớp.

    - Đối tượng tham gia tập huấn: Cán bộ quản lý nhà nước về công nghiệp và đại diện  các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn 5 huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè, Cần Giờ.

    - Nội dung tập huấn: Tập huấn khởi sự doanh nghiệp giúp đánh giá khả năng kinh doanh của mình, để có thể tư vấn hoặc tự quyết định về việc khởi sự doanh nghiệp và lựa chọn ý tưởng kinh doanh mang tính thực tiễn và các bước cần làm khi bắt đầu kinh doanh, lập kế hoạch kinh doanh và kế hoạch hành động để bắt tay vào việc kinh doanh

    - Thời lượng tập huấn: 03 ngày/lớp.

    - Thời gian và địa điểm tập huấn: Dự kiến tháng 8 năm 2016 tại hội trường Trung tâm kỹ thuật chất dẻo và cao su Thành phố Hồ Chí Minh (nếu có thay đổi sẽ thông báo sau).

2. Chương trình “Nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp”:

    - Quy mô: 02 lớp.

    - Số lượng học viên: 50 học viên/lớp.

    - Đối tượng tham gia tập huấn: Cán bộ quản lý nhà nước về công nghiệp, cán bộ chủ chốt của các doanh nghiệp và đại diện các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn 5 huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè, Cần Giờ.

    - Nội dung tập huấn: Tập huấn về nâng cao năng lực canh tranh, năng lực quản trị kinh doanh cho các doanh nghiệp, nâng cao năng lực quản lý, lãnh đạo doanh nghiệp, định hướng xây dựng chiến lược kinh doanh…

    - Thời lượng tập huấn:  05 ngày/lớp

    - Thời gian và địa điểm tập huấn: Dự kiến tháng 8 năm 2016 tại hội trường Trung tâm chất dẻo và cao su Thành phố Hồ Chí Minh (nếu có thay đổi sẽ thông báo sau).

      Học phí và tài liệu của các khóa tập huấn (miễn phí).

     Thời hạn đăng ký các chương trình xin gửi về Trung tâm Phát triển Công nghiệp Hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh trước  ngày 01/05/2016.

Để biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ:

     Trung tâm Phát triển Công nghiệp hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh.

     Địa chỉ: Lầu 10 số 163 Hai Bà Trưng P6 Q3.

     Điện thoại: 38 229 890 – số nội bộ 18

     Di động: 0909758466 (A.Linh)

     Email: manhlinhnguyen2810@gmail.com

Nguồn: Trung tâm Phát triển Công nghiệp Hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh.

Quảng cáo