Chương trình kết nối Doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nhật – ASEAN Tháng 03/2016 tại Thành phố Hồ Chí Minh
10:44 (19/02/2016)
      Thực hiện chỉ đạo của Ủy Ban Nhân Dân Tp. Hồ Chí Minh về việc tổ chức các hoạt động phát triển công nghiệp hỗ trợ, với sự hỗ trợ của Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nước ngoài Nhật Bản (JETRO), Trung Tâm Phát Triển Công Nghiệp Hỗ Trợ (CSID) phối hợp cùng Ban Quản Lý Các Khu Chế Xuất và Công Nghiệp Tp. HCM (HEPZA) thông tin đến doanh nghiệp hoạt động kết nối doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nhật – Asean với chi tiết sau:

- Thời gian: Thứ năm, ngày 17/03/2016, lúc 9:00 đến 12:00 và 14:00 đến 17:00 (nghỉ trưa từ 12:00 đến 14:00).
-  Địa điểm: Khách sạn Nikko, 3 Floor, Origami Ballroom
-  Đối tượng: Những doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản tại Việt Nam lĩnh vực điện – điện tử, khuôn mẫu, ép phun, gia công cơ khí, gia công kim loại, gia công đúc nhựa, gia công đúc cao su, xử lý nhiệt – bề mặt...
- Tham dự: Miễn phí
-  Nội dung: Buổi kết nối này tổ chức với mục đích bên mua sẽ triển lãm để trao đổi thương mại với bên bán.
                                                                             (Đính kèm chương trình chi tiết, đơn đăng ký)

 

      Các tổ chức, đơn vị tham dự gửi hồ sơ đăng ký theo mẫu đính kèm cho Ban tổ chức trước ngày 04/03/2016. Thông tin phản hồi vui lòng liên hệ HEPZA: Ông Nguyễn Thanh Bình – ĐT: 84-8-38 235 218 (Ext: 29) – DĐ: 0928 662 688, email:

ntbinh@hepza.gov.vn

 


       Các doanh nghiệp quan tâm, tham khảo thông tin chi tiết và tài liệu đính kèm, mọi thắc mắc phát sinh liên lạc Trung tâm phát triển công nghiệp hỗ trợ: Ông Vũ Thanh Hiền - ĐT: 84-8-54 040 094 (Ext: 34, 35) - DĐ: 0934 199 995, email: csid.sct@tphcm.gov.vn 
Quảng cáo