Buổi ký kết Biên bản ghi nhớ với Công ty TNHH Một thành viên công nghệ cao Điện Quang
10:48 (14/01/2016)
 
(Hình ảnh buổi làm việc với công ty TNHH Một thành viên công nghệ cao Điện Quang)

         Ngày 23 tháng 12 năm 2015 Trung tâm Phát triển Công nghiệp Hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh ký kết biên bản ghi nhớ với Công ty TNHH Một thành viên công nghệ cao Điện Quang về việc hỗ trợ tư vấn thực hiện dự án tham gia chương trình kích cầu của thành phố theo Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.
 
Quảng cáo