Tổ chức Khóa tập huấn về Sản xuất Sạch hơn trong công nghiệp năm 2015
09:31 (13/11/2015)

 

THÔNG BÁO  

Tổ chức Khóa tập huấn về Sản xuất Sạch hơn trong công nghiệp năm 2015 

—————

 

Kính gửi:  Quý Doanh nghiệp

 

Thực hiện Quyết định số 1419/QĐTTg ngày 07/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt “Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020”;

Thực hiện Thông tư liên tịch số 31/2009/TTLT-BCT-BTNMT ngày 04/11/2009 của Liên Bộ Công Thương và Bộ Tài nguyên và Môi trường về thực hiện nội dung quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường lĩnh vực công thương;

Theo Quyết định số 1269/QĐ-TNMT-KH ngày 07/9/2015 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt kinh phí hoạt động sự nghiệp môi trường của Sở Công Thương năm 2015;

Trung tâm Phát triển Công nghiệp Hỗ trợ TPHCM – Sở Công Thương thông báo tổ chức Khóa tập huấn về Sản xuất Sạch hơn (SXSH) trong công nghiệp năm 2015 như sau:

I. Mục tiêu:

-      Nâng cao nhận thức về lợi ích, tầm quan trọng của việc áp dụng SXSH.

-     Giới thiệu các kỹ thuật, phương pháp thực hiện SXSH để có thể thực hiện chương trình SXSH ngay tại doanh nghiệp với các giải pháp đơn giản/chi phí thấp.

-      Góp phần thực hiện các mục tiêu của Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020.

II. Đối tượng, thời gian và địa điểm:

1. Đối tượng:   Đối tượng tập huấn được chia làm 02 nhóm như sau:

-       Đối tượng 1: Giám đốc/Lãnh đạo/Quản lý các doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn thành phố (gồm 01 lớp tập huấn)

-       Đối tượng 2:  Cán bộ kỹ thuật/Cán bộ điều hành sản xuất tại các doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn thành phố (gồm 03 lớp tập huấn)

2. Thời gian:   Học viên thuộc mỗi nhóm đối tượng trên đăng ký thời gian để tham dự tương ứng lớp tổ chức cho mỗi nhóm, cụ thể như sau:

a. Đối tượng 1 - Giám đốc/Lãnh đạo/Quản lý các doanh nghiệp:

-      Thời gian tổ chức: 8 giờ 00 sáng thứ tư, ngày 02 tháng 12 năm 2015.

-      Thời lượng tập huấn: Trong 01 ngày

b. Đối tượng 2 - Cán bộ kỹ thuật/Cán bộ điều hành sản xuất

-     Lớp 1: Tổ chức 02 ngày, ngày 30/11/2015 (thứ hai) và ngày 01/12/2015 (thứ ba). Khai giảng lúc 8 giờ 00 sáng thứ hai, ngày 30/11/2015.

-   Lớp 2: Tổ chức 02 ngày, ngày 03/12/2015 (thứ năm) và ngày 04/12/2015 (thứ sáu). Khai giảng lúc 8 giờ 00 sáng thứ năm, ngày 03/12/2015.

-   Lớp 3: Tổ chức 02 ngày, ngày 10/12/2015 (thứ năm) và ngày 11/12/2015 (thứ sáu). Khai giảng lúc 8 giờ 00 sáng thứ năm, ngày 10/12/2015.

3. Địa điểm tập huấn:  Tại trung tâm Quận 1, TPHCM (Địa điểm cụ thể Hội trường tập huấn sẽ được thông báo đến các học viên sau khi gửi Phiếu Đăng ký về Ban Tổ chức).

III. Nội dung:

Nội dung khóa tập huấn được tổ chức theo các chuyên đề, giải quyết tình huống và trình bày theo từng buổi bởi giảng viên/báo cáo viên có trình độ cao và kinh nghiệm thực tiễn thuộc mạng lưới các Chuyên gia Sản xuất Sạch hơn của Văn phòng Điều hành Chiến lược SXSH trong công nghiệp - Bộ Công Thương.

Nội dung tập huấn được thiết kế phù hợp cho từng nhóm đối tượng (xem đính kèm theo Phiếu Đăng ký mỗi nhóm đối tượng).

IV. Kinh phí - Đăng ký:

Toàn bộ kinh phí khóa tập huấn trên được ngân sách thành phố hỗ trợ. Chi phí đi lại, ăn ở ngoài giờ tập huấn của học viên do đơn vị cử học viên tự túc chi trả.

Căn cứ thời gian tổ chức lớp, Sở Công Thương đề nghị Quý Doanh nghiệp cử từ 02 đến 05 cán bộ tham dự các khóa tập huấn trên và sắp xếp cán bộ tham gia tương ứng cho mỗi nhóm đối tượng tập huấn. Thông tin đăng ký (theo mẫu đính kèm - Đề nghị Quý Doanh nghiệp gửi bằng văn bản và bằng email) gửi trước ngày 27 tháng 11 năm 2015 về địa chỉ sau:

Trung tâm Phát triển Công nghiệp Hỗ trợ TPHCM – Sở Công Thương

Địa chỉ: Lầu 10, 163 Hai Bà Trưng, phường 6, quận 3, TPHCM

Điện thoại: 38229890 - 54040093 (anh Điệp – 0982.419.489)

Email: nguyenhuudiep007@gmail.com

Trung tâm Phát triển Công nghiệp Hỗ trợ TPHCM – Sở Công Thương trân trọng thông báo khóa tập huấn về Sản xuất Sạch hơn trong công nghiệp năm 2015 đến các doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn thành phố được biết để đăng ký tham gia.

Quảng cáo