Danh sách kết quả thí sinh tham dự xét tuyển viên chức và thời gian giải quyết phúc khảo kết quả kỳ xét tuyển viên chức Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp năm 2014
15:11 (09/01/2015)

THÔNG BÁO

Danh sách kết quả thí sinh tham dự xét tuyển viên chức và thời gian

 giải quyết phúc khảo kết quả kỳ xét tuyển viên chức Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp năm 2014

 

 


1.      Danh sách kết quả thí sinh tham dự xét tuyển viên chức Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp năm 2014:

Căn cứ điều kiện, tiêu chuẩn của vị trí dự tuyển được quy định tại Kế hoạch số 63/KH-TTTV ngày 09/7/2014 của Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh về việc xét tuyển viên chức vào biên chế năm 2014 tại Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh;

Qua buổi kiểm tra, sát hạch, Hội đồng xét tuyển viên chức Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp năm 2014 thông báo danh sách kết quả thí sinh dự xét tuyển viên chức Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp theo danh sách đính kèm.

2.      Thời gian nhận đơn phúc khảo:

Thời gian nhận đơn phúc khảo:     Từ ngày 12/01/2015 đến hết ngày 23/01/2015

Địa điểm nhận: Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp.

Số 163 Hai Bà Trưng, phường 6, quận 3 (Lầu 10)

            Người tiếp nhận: Bà Diễm Chi – Thư ký Hội đồng

Lưu ý:

-         Chỉ xem xét, giải quyết việc phúc khảo đối với đơn đề nghị phúc khảo được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Trung tâm tỏng thời gian nhận đơn.

-         Không thực hiện phúc khảo đối với nội dung phỏng vấn.

Hội đồng xét tuyển viên chức Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp năm 2014 trân trọng thông báo./.  

 

 

TM.HỘI ĐỒNG

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC

Hoàng Thọ Vượng


Quảng cáo