THÔNG BÁO thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức tại Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp năm 2014
15:36 (28/11/2014)

THÔNG BÁO

Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức và thời gian, địa điểm tổ chức, nội dung xét tuyển kỳ xét tuyển viên chức Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp năm 2014  

 


1.     Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp năm 2014:

Căn cứ điều kiện, tiêu chuẩn của vị trí dự tuyển được quy định tại Kế hoạch số 63/KH-TTTV ngày 09/7/2014 của Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh về việc Xét tuyển viên chức vào biên chế năm 2014 tại Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh;

Qua thẩm định danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển, Hội đồng xét tuyểnviên chức Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp năm 2014 thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp (theo danh sách đính kèm).

2.     Thời gian, địa điểm tổ chức xét tuyển:

Thời gian tổ chức xét tuyển: ngày 10/12/2014

Địa điểm tổ chức xét tuyển: Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp, Lầu 10, số 163 đường Hai Bà Trưng, phường 6, quận 3.

3.     Nội dung xét tuyển:

Thí sinh phải tham dự 03 bài thi:

-         Bài 1: Kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm trên giấy đối với kiến thức quản lý nhà nước về công tác hành chính. Thí sinh phải đạt từ 50 điểm trở lên. Điểm được tính hệ số 1.

-         Bài 2: Thực hành kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính trên máy tính. Thí sinh phải đạt từ 50 điểm trở lên. Điểm được tính hệ số 1.

-         Bài 3: Kiểm tra kiến thức chuyên ngành theo hình thức phỏng vấn trực tiếp. Thí sinh phải đạt từ 50 điểm trở lên. Điểm được tính hệ số 2.

Lưu ý: Đề nghị thí sinh tham dự tự trang bị máy tính xách tay.

Hội đồng xét tuyển viên chức Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp năm 2014 trân trọng thông báo./.

 

Quảng cáo