Thông tin tuyển dụng viên chức năm 2014 tại Trung tâm
09:30 (16/09/2014)
 
 

  

THÔNG BÁO

Tuyển dụng viên chức năm 2014 của Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ

doanh nghiệp công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh năm 2014 

 

Căn cứ văn bản số 7842/SCT-TCCB ngày 11 tháng 8 năm 2014 của Sở Công Thương về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2014 của Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp, Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Trung tâm) thông báo nội dung tuyển dụng viên chức như sau:

I.       MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, NGUYÊN TẮC:

1. Mục đích:

Xét tuyển viên chức để lựa chọn những cán bộ có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ năng lực vào làm việc tại Trung tâm nhằm đảm bảo chất lượng hiệu quả.

Tuyển dụng được những cán bộ đáp ứng yêu cầu chức năng, nhiệm vụ.

2. Yêu cầu:

Việc xét tuyển viên chức của Trung tâm căn cứ vào nhu cầu công việc của Trung tâm, phù hợp với tiêu chuẩn các chức danh cán bộ, viên chức trong chỉ tiêu biên chế được giao.

3. Nguyên tắc: 

Tuyển chọn đúng người đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công việc, bảo đảm tiêu chuẩn chức danh cần tuyển; minh bạch, bình đẳng, khách quan, dân chủ, công bằng và đúng quy định.

II.   CHỈ TIÊU, ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨN TUYỂN DỤNG

1.      Chỉ tiêu tuyển dụng:

Số chỉ tiêu tuyển dụng năm 2014 của Trung tâm là 07 chỉ tiêu được phân bổ như sau:

TT

Phòng Tuyển dụng

Vị trí việc làm

Chỉ tiêu tuyển dụng

1

Phòng Khuyến công

Chuyên viên

03

2

Phòng Tư vấn

Chuyên viên

02

3

Phòng Xúc tiến công thương

Chuyên viên

01

4

Văn phòng

Chuyên viên Phụ trách công nghệ thông tin

01

 

TỔNG SỐ:

04

07

2.      Đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn tuyển dụng:

v Đối tượng dự tuyển: Đối tượng dự xét tuyển viên chức phải đảm bảo đủ các điều kiện, tiêu chuẩn sau:

-         Là công dân Việt Nam, có hộ khẩu thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh, có lý lịch rõ ràng.

-         Độ tuổi của ứng viên dự tuyển từ đủ 18 tuổi đến dưới 35 tuổi.

-         Sức khỏe đảm bảo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.

-         Có đơn đăng ký dự tuyển.

-         Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí dự tuyển.

v Đối tượng xét tuyển đặc cách:

-      Người có kinh nghiệm công tác trong ngành, lĩnh vực cần tuyển dụng từ đủ 36 tháng trở lên, đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

-      Những người tốt nghiệp đại học loại giỏi, tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ ở trong nước và ngoài nước, có chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng.

v Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

-         Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự

-         Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang tranh chấp bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

v Tiêu chuẩn từng vị trí việc làm:

Vị trí việc làm

Chỉ tiêu tuyển dụng

Yêu cầu về trình độ

Chuyên môn

Tin học

Ngoại ngữ

Trình độ

Nhóm chuyên ngành

Chuyên viên phòng Khuyến công

03

Cao đẳng, đại học

Phát triển nông thôn, công nghệ sinh học, kinh tế,…

A

B

Chuyên viên phòng Tư vấn

02

Đại học

Hóa - thực phẩm, luật, quản trị kinh doanh, điện - điện tử

A

B

Chuyên viên phòng Xúc tiến công thương

01

Đại học

Marketing, quản trị kinh doanh, kinh tế, luật

A

B

Chuyên viên Phụ trách công nghệ thông tin

01

Đại học

Công nghệ thông tin

Đại học

B

v Chế độ ưu tiên:

-         Con thương binh, con bệnh binh.

-         Con của gia đình chính sách.

-         Con anh hùng lực lượng vũ trang, con anh hùng lao động.

-         Người có trình độ Tiến sĩ, Thạc sĩ, tốt nghiệp Đại học đạt loại giỏi.

III.      HỒ SƠ DỰ TUYỂN:

1.      Thành phần hồ sơ:

-         Đơn đăng ký dự tuyển viên chức, có cam kết công tác lâu dài tại Trung tâm  (theo mẫu).

-         Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật của người đăng ký dự tuyển (theo mẫu), có dán ảnh, xác nhận của địa phương hoặc đơn vị đang công tác trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

-         Bản sao giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân và bản sao hộ khẩu thường trú.

-         Bản sao văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập toàn khóa (gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp) theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực; trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng việt.

-         Giấy chứng nhận sức khỏe trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ (do Trung tâm y tế cấp quận, huyện trở lên cấp)..

-         Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

-         Bản tự nhận xét, đánh giá của người được đề nghị xét tuyển đặc cách về phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác có xác nhận của đơn vị đã công tác và các hình thức khen thưởng (nếu có) (đối với trường hợp xét tuyển đặc cách).

Lưu ý:

-         Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật.

-         Người đăng ký dự tuyển không được bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng.

-         Người đăng ký dự tuyển chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm. Nếu người dự tuyển đăng ký từ 02 vị trí việc làm trở lên sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển. Hồ sơ dự tuyển không hoàn trả lại.

2.      Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 15/9/2014 đến hết ngày 15/10/2014.

3.      Địa điểm nộp hồ sơ:

Văn phòng Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp

Địa chỉ: 163 Hai Bà Trưng, phường 6, quận 3 (Lầu 10)

Số điện thoại liên hệ: 08.38229890 – 08 54040093 (NB: 19)

Người liên hệ: Chị Diễm Chi; Chị Ngọc Quỳnh

IV.       HÌNH THỨC, NỘI DUNG TUYỂN DỤNG:

1.   Hình thức: Tuyển dụng bằng hình thức xét tuyển 

2.   Nội dung:

-         Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển.

-         Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn hoặc thực hành về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

-         Nội dung sát hạch bao gồm: Kiến thức chuyên môn, kiến thức hành chính, kỹ năng hành chính, kỹ năng giải quyết công việc chuyên môn.

3.      Địa điểm:

Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh (Lầu 10, số 163 Hai Bà Trưng, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh).

4.      Thời gian dự kiến: Tháng 11 năm 2014./.

 

 

 

 

 

                                                                                                          

Quảng cáo