CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO “Triển lãm Quốc tế lần thứ 7 về Công nghệ & Thiết bị điện - VIETNAM ETE 2014” và “Hội chợ Triển lãm quốc tế lần thứ 4 về công nghệ, sản phẩm tiết kiệm năng lượng và năng lượng xanh - ENERTEC EXPO 2014” từ ngày 16-19/07/2014
07:55 (09/07/2014)


Từ ngày 16-19 /07/ 2014 - Trung tâm Triển lãm Tân Bình - TBECC, 446 Hoàng Văn Thụ, TP. Hồ Chí Minh.


CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO
“Triển lãm Quốc tế lần thứ 7 về Công nghệ & Thiết bị điện - VIETNAM ETE 2014”
và “Hội chợ Triển lãm quốc tế lần thứ 4 về công nghệ, sản phẩm tiết kiệm năng lượng
và năng lượng xanh - ENERTEC EXPO 2014”

Hội thảo 1 :

Hội thảo chuyên đề về “ Dán nhãn năng lượng ”

Thời gian: từ 13h00’ – 17h00’, Thứ ngày 16/7/2014.

Hội thảo 2 :

“Tiềm năng phát triển nguồn năng lượng xanh và năng lượng tái tạo tại Thành phố
Hồ Chí Minh và các Tỉnh phía Nam”

Thời gian: từ 09h00’- 11h30’, Thứ Năm ngày 17/7/2014.
 

 Địa điểm: Phòng Hội thảo Lầu 1 – Trung  tâm Hội chợ triển lãm Tân Bình, số 446 Hoàng Văn Thụ, P.4, Q.Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh

 Chủ trì : Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh, Tổng Cục Năng lượng, Viện Năng lượng -IE.

 Phối hợp: Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ Doanh nghiệp Công nghiệp./.

 

   

                                         THƯỜNG TRỰC BAN TỔ CHỨC

Quảng cáo