Thúc đẩy sản xuất công nghiệp và thương mại theo hướng bền vững
15:39 (04/10/2013)

Hội nghị lần này có gần 35 tham luận được trình bày, trong đó đề ra nhiều giải pháp kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng túi nylon khó phân hủy; mua sắm công xanh; định hướng tăng cường sử dụng công nghệ sạch, carbon thấp trong các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp; thúc đẩy tiêu dùng xanh… Đồng thời đánh giá những thuận lợi và thách thức trong việc triển khai sản xuất và tiêu thụ bền vững ở nước ta trong tương lai; giới thiệu một số định hướng, chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp và nông nghiệp đến năm 2020.

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công Thương Lê Dương Quang cho biết, Bộ Công Thương trong những năm qua đã xây dựng và triển khai nhiều chương trình, đề án nhằm thúc đẩy sản xuất công nghiệp và thương mại theo hướng bền vững. Các chương trình, đề án này đã, đang và sẽ góp phần không nhỏ vào việc chuyển đổi nền sản xuất và thói quen tiêu dùng các sản phẩm công nghiệp theo hướng tận dùng tối đa nguồn tài nguyên thiên nhiên, giảm thiểu phát sinh chất thải ra môi trường; đồng thời tăng năng suất, nâng cao tính cạnh tranh của các sản phẩm công nghiệp, hướng tới nền công nghiệp xanh theo xu hướng phát triển của các nước trong khu vực và thế giới.

Các đại biểu tham dự đã cùng thảo luận đóng góp các ý tưởng, giải pháp phù hợp nhằm triển khai hiệu quả và thiết thực hơn nữa các hoạt động sản xuất, tiêu thụ bền vững ở Việt Nam; góp phần hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ của các chiến lược quốc gia về phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ môi trường.

Nằm trong chương trình Hội nghị lần này, Bộ Công Thương đã tổ chức lớp tập huấn cán bộ hỗ trợ sản xuất sạch hơn cho các cán bộ Trung tâm Tư vấn, Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng của các tỉnh thành trên cả nước. Sau đợt tập huấn các cán bộ này sẽ tham gia hỗ trợ, tư vấn sản xuất sạch hơn tại địa phương.

Ngọc Tân

 

 

Quảng cáo