Xuất siêu 14 triệu USD trong 11 tháng năm 2012
11:25 (02/12/2012)
Congthuonghcm.vn - Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài trong tháng 11/2012 xuất siêu hơn 1 tỷ USD và xuất siêu hơn 10,6 tỷ USD trong 11 tháng qua.


 Theo báo cáo xuất nhập khẩu của Tổng cục Thống kê, tình hình xuất khẩu của cả nước trong tháng 11, kim ngạch xuất khẩu cả nước đạt 10,2 tỷ USD, giảm 1,2% so với tháng trước. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt hơn 6,7 tỷ USD, tăng nhẹ so với tháng 10 và chiếm 65,7% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu trong tháng 11 là thuỷ sản (kim ngạch 550 triệu USD); dầu thô (805 triệu USD), giày dép (790 triệu USD)... Dệt may và nhóm hàng điện thoại các loại và linh kiện là 2 nhóm hàng duy nhất có kim ngạch xuất khẩu vượt 1 tỷ USD trong tháng 11, đạt lần lượt 1,3 tỷ USD và 1,35 tỷ USD.

Về nhập khẩu, trong tháng 11 cả nước nhập khẩu 10,25 tỷ USD, tăng 0,8% so tháng 10. Trong đó, kim ngạch nhập khẩu của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 5,7 tỷ USD, bằng 55,6% tổng kim ngạch nhập khẩu.

Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu trong tháng 11 là điện tử, máy tính và linh kiện (kim ngạch 1,4 tỷ USD0, vải (685 triệu USD), sắt thép (474 triệu USD), xăng dầu (617 triệu USD), chất dẻo (387 triệu USD)...

Tính chung 11 tháng, kim ngạch xuất khẩu cả nước đạt hơn 104 tỷ USD, tăng 18,4% cùng kỳ 2011. Tổng kim ngạch nhập khẩu 11 tháng ước 103,988 tỷ USD, tăng 6,8% so cùng kỳ năm trước.

Như vậy, trong tháng 11, cả nước nhập siêu 50 triệu USD và xuất siêu nhẹ 14 triệu USD trong 11 tháng qua. Năm 2011, cả nước nhập siêu 645 triệu USD trong tháng 11 và nhập siêu 9,56 tỷ USD trong 11 tháng.

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài trong tháng 11 xuất siêu hơn 1 tỷ USD và xuất siêu hơn 10,6 tỷ USD trong 11 tháng qua.

Theo vinanet.vn

Quảng cáo