Thông qua nhiều bộ luật, nghị quyết quan trọng
15:06 (23/11/2012)


Thông qua nhiều bộ luật, nghị quyết quan trọng

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu bế mạc kỳ họp.

Congthuonghcm.vn - Sau hơn một tháng làm việc với tinh thần đoàn kết, dân chủ và trách nhiệm cao, sáng nay (ngày 23/11), kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIII đã chinh thức bế mạc. Tại kỳ họp, nhiều vấn đề quan trọng của đất nước, đông đảo cử tri quan tâm đã được thảo luận, thông qua…

Quốc hội đã tiến hành xem xét các báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2012; quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2013. Cho ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Trên cơ sở đó xem xét, quyết định việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp. Quốc hội tiến hành giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đối với các quyết định hành chính về đất đai”. Xem xét các báo cáo kết quả giám sát do Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội thực hiện, đồng thời nghe báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri từ sau kỳ họp thứ 3 đến nay. Xem xét các báo cáo công tác của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật, tội phạm; công tác thi hành án và xem xét, quyết định một số vấn đề quan trọng khác.

Quốc hội thông qua Nghị quyết về lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn; Nghị quyết về việc lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Nghị quyết về việc thực hiện chính sách, pháp luật trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đối với các quyết định hành chính về đất đai.

Đáng chú ý, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn. Quốc hội đánh giá cao những kết quả bước đầu trong việc tổ chức thực hiện nghị quyết về chất vấn của Quốc hội tại các kỳ họp thứ 2 và thứ 3 của Chính phủ, 9 thành viên Chính phủ. Đề nghị Chính phủ, các thành viên Chính phủ tiếp tục có kế hoạch thực hiện các nội dung đã trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội tại các kỳ họp trước và kỳ họp này một cách có kết quả và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ 5.

Quốc hội yêu cầu, Bộ trưởng Bộ Công Thương tiếp tục có các biện pháp đồng bộ để tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, mở rộng thị trường trong nước và nước ngoài. Khuyến khích tiêu dùng hàng hóa trong nước sản xuất, quản lý chặt chẽ việc nhập khẩu hàng hóa, hạn chế nhập siêu, chống buôn lậu, hàng lậu. Giải quyết hàng tồn kho, bảo đảm sang năm 2013 hàng tồn kho sẽ giảm dần theo cơ cấu ngành, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, khơi thông nguồn hàng, tăng trưởng kinh tế, bảo đảm nâng cao đời sống của nhân dân. Bộ Công Thương phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tiếp tục rà soát quy hoạch tổng thể về thủy điện để báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ 6 (tháng 10-11/2013). Trong đó xác định rõ các dự án phải dừng, dự án phải điều chỉnh, dự án được tiếp tục triển khai. Có biện pháp bảo đảm an toàn tuyệt đối các công trình thủy điện.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng tập trung giải quyết tình trạng đóng băng của thị trường bất động sản, xử lý đất bỏ hoang, điều chỉnh cơ cấu thị trường, cân đối cung cầu và xử lý nợ xấu. Có kế hoạch giải quyết vấn đề nhà ở xã hội, nhà ở cho sinh viên, người lao động có thu nhập thấp. Bảo đảm từ nay đến cuối năm 2013 tạo được sự chuyển biến tích cực trong lĩnh vực này.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước tập trung điều hành chính sách tiền tệ. Năm 2013, tạo cho được chuyển biến tích cực trong việc tái cơ cấu hệ thống ngân hàng, các tổ chức tín dụng, các công ty tài chính gắn với thị trường chứng khoán, thị trường tài chính. Bảo đảm đến năm 2015 có một hệ thống ngân hàng lành mạnh.

Đối với các dự án luật, tại kỳ họp lần này, Quốc hội đã bỏ phiếu thông qua 9 dự án luật: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân; Luật Dự trữ quốc gia; Luật Hợp tác xã (sửa đổi); Luật Xuất bản (sửa đổi); Luật Thủ đô, Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi). Bên cạnh đó, Quốc hội cũng cho ý kiến về 6 dự án luật: Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Khoa học và Công nghệ (sửa đổi); Luật Phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai; Luật Phòng, chống khủng bố; Luật Giáo dục quốc phòng - an ninh và Luật Hòa giải cơ sở.

Phát biểu tại phiên bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định: Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức, Chính phủ, các ngành, các cấp và cả hệ thống chính trị đã nỗ lực phấn đấu, đạt được một số kết quả đáng ghi nhận. Quốc hội cũng chỉ ra những tồn tại, yếu kém, nguyên nhân và các bài học kinh nghiệm, trên cơ sở đó quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2013.

Quốc hội xác định nhiệm vụ tổng quát cho năm 2013, là phải tiếp tục phấn đấu ổn định kinh tế vĩ mô; bảo đảm lạm phát thấp hơn, tăng trưởng kinh tế cao hơn năm 2012. Đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Bảo đảm an sinh xã hội; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế; tăng cường quốc phòng, an ninh và bảo đảm ổn định chính trị - xã hội. Tạo nền tảng phát triển bền vững trong những năm tiếp theo.

Theo Nguyễn Hải

Báo Công THương

 

Quảng cáo