"400 nghìn tỷ đồng vốn chạy đi đâu?"
17:24 (13/11/2012)
Congthuonghcm.vn - “Nếu như đại biểu có điều kiện đến NHNN, các đơn vị chức năng sẽ giới thiệu với đại biểu bảng cân đối của toàn ngành thì sẽ rất rõ tiền vào, tiền ra, khoản nào mua mắm, khoản nào mua tép, rất đầy đủ trong bảng cân đối tiền tệ của toàn hệ thống”.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Văn Bình đã nói như vậy khi đề cập tới câu hỏi của đại biểu Đàng Thị Mỹ Hương (Ninh Thuận): “Xin hỏi Thống đốc tiền huy động vào đi đâu và làm sao có thể tăng trưởng được tín dụng… ?’. 

Đáp lại đại biểu, Thống đốc Nguyễn Văn Bình nói: “Thanh khoản của hệ thống ngân hàng cũng mới chỉ được cải thiện thôi chứ chưa vững chắc, chưa bền vững. Nếu như đại biểu có điều kiện đến Ngân hàng Nhà nước, các đơn vị chức năng sẽ giới thiệu với đại biểu bảng cân đối của toàn ngành thì sẽ rất rõ tiền vào, tiền ra, khoản nào mua mắm, khoản nào mua tép, rất đầy đủ trong bảng cân đối tiền tệ của toàn hệ thống”.

Theo số liệu mà Thống đốc NHNN cung cấp, tăng trưởng huy động của hệ thống ngân hàng cỡ khoảng 14%, trong khi tăng trưởng tín dụng tính đến tháng 10 là 3,36%. Thống đốc phân tích: “Tăng trưởng huy động 14% của chúng ta quy ra tiền cỡ khoảng trên dưới 400.000 tỷ, bây giờ 400.000 tỷ nó đi đâu? Tăng trưởng tín dụng khoảng 3,3%, ứng với khoảng hơn 80.000 tỷ. Ngân hàng đã mua 183.000 tỷ trái phiếu Chính phủ, cộng với khoảng trên 80.000 tỷ tăng trưởng tín dụng, chúng ta đã thấy được là hơn hai trăm sáu, hai trăm bảy rồi”.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước đang hút tiền từ các ngân hàng thương mại về khoảng 30.000 tỷ. Còn các ngân hàng thương mại hiện phải dự trữ, tổng số tiền gửi các Ngân hàng thương mại, Ngân hàng nhà nước xấp xỉ 100.000 tỷ. Trong đó, có hơn 50.000 tỷ là dự trữ bắt buộc và khoảng gần 50.000 tỷ là tiền dư thừa chưa cho vay ra được.

“Cộng tất cả các khoản này lại đã là khoảng 360.000 tỷ, còn khoảng 40.000 tỷ là tiền đảm bảo thanh toán tiền ở quỹ của các ngân hàng thương mại”, Thống đốc Nguyễn Văn Bình dẫn chứng về nguồn tiền hiện nay.

Theo Vnex

Quảng cáo