EVN HCMC: Chuẩn bị triển khai áp dụng hình thức hóa đơn điện tử
10:43 (10/11/2012)
Congthuonghcm.vn - Nhằm hòa nhập xu hướng phát triển của công nghệ thông tin và thực hiện tốt chủ trương của Chính phủ tại Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài Chính về việc hướng dẫn khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và văn bản số 1137/TCT-DNL ngày 30/3/2012 của Tổng Cục thuế về việc hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử, Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh đã triển khai thí điểm chuyển đổi từ hình thức hóa đơn tiền điện dạng giấy truyền thống sang hình thức hóa đơn điện tử tại Công ty Điện lực Sài Gòn.

Thời gian triển khai thực hiện bắt đầu từ ngày 01/11/2012. Trong khoảng thời gian này, các khách hàng thanh toán tiền điện tại nhà sẽ nhận song song biên nhận từ máy POS và hóa đơn tiền điện từ thu ngân viên. Khi chương trình được áp dụng chính thức (dự kiến 01/12/2012), khách hàng thanh toán tiền điện sẽ nhận biên nhận, không nhận hóa đơn tiền điện dạng giấy như trước đây. Biên nhận thanh toán tiền điện xác thực việc thanh toán tiền điện của khách hàng. Các thông tin chi tiết về hóa đơn điện tử khách hàng có thể truy cập tại Website của Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh  http://www.hcmpc.com.vn, chuyên mục Thông tin tiền điện.

Song song đó, để triển khai thực hiện hiệu quả việc áp dụng hóa đơn điện tử, Tổng công ty Điện lực TP.HCM đã chỉ đạo Công ty Điện lực Sài Gòn và Trung tâm chăm sóc khách hàng tổ chức bồi huấn đến các bộ phận liên quan, các nhân viên nghiệp vụ về các thay đổi nghiệp vụ khi áp dụng hóa đơn điện tử để quảng bá hiệu quả sự cần thiết khi áp dụng triển khai hóa đơn điện tử đến khách hàng

Theo EVN HCMC

Quảng cáo