Tôn vinh sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Nam - năm 2012
04:42 (12/10/2012)
Congthuonghcm.vn - Trong khuôn khổ chương trình Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Nam, năm 2012 diễn ra tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang từ ngày 09/10 đến ngày 15/10/2012, Cục Công nghiệp địa phương - Bộ Công Thương đã tổ chức Bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực theo quy định tại Thông tư 35/2010/TT-BCT.


Triển khai thực hiện Thông tư số 35/2010/TT-BCT ngày 12 tháng 11 năm 2010 của Bộ Công Thương về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và kế hoạch khuyến công quốc gia năm 2012 đã được Lãnh đạo Bộ Công Thương phê duyệt; Cục Công nghiệp địa phương đã phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang để chủ trì và cùng với các Sở Công Thương, các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Nam-năm 2012, nhằm lựa chọn và kịp thời tôn vinh những sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, có chất lượng, có giá trị sử dụng cao; có tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng trong và ngoài nước.


Để triển khai thực hiện bình chọn sản phẩm đạt hiệu quả, kết hợp với chương trình, khuôn khổ Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Nam-năm 2012; ngay từ tháng 02 năm 2012, Cục Công nghiệp địa phương đã có công văn hướng dẫn các Sở Công Thương trong khu vực thực hiện công tác bình chọn tại các địa phương và chuẩn bị hồ sơ cho tham dự bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực. Đến ngày 25 tháng 9 năm 2012 là thời điểm hết hạn nộp hồ sơ đăng ký, Hội đồng bình chọn đã nhận được 121 bộ hồ sơ sản phẩm đủ điều kiện đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn cấp khu vực của 14/20 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam. Trong đó: Nhóm sản phẩm thủ công mỹ nghệ có 36 sản phẩm; nhóm sản phẩm chế biến nông, lâm, thủy sản và đồ uống có 54 sản phẩm; nhóm sản phẩm về thiết bị máy móc, dụng cụ và phụ tùng cơ khí là 17 sản phẩm; nhóm sản phẩm khác là 14 sản phẩm.

Trên cơ sở hồ sơ đăng ký và sản phẩm, Hội đồng bình chọn và Ban Giám khảo đã thực hiện công tác bình chọn theo các quy định về thủ tục, trình tự và các nguyên tắc như quy định tại Thông tư số 35/2010/TT-BCT. Sau thời gian làm việc khẩn trương, đảm bảo đúng nguyên tắc Hội đồng đã bình chọn được 70 sản phẩm đạt sản phẩm CNNT tiêu biểu khu vực phía Nam, năm 2012. 

Các sản phẩm đạt giải lần này là các sản phẩm tiêu biểu của khu vực; có chất lượng, giá trị sử dụng cao; có tiềm năng phát triển mở rộng sản xuất,mở rộng thị trường; đồng thời đáp ứng được các tiêu chí về bảo vệ môi trường; là những đại diện xứng đáng của các sản phẩm công nghiệp nông thôn của các tỉnh, thành phố trong khu vực phía Nam. 

Lễ tôn vinh các sản phẩm đạt giải sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực đã được Cục Công nghiệp địa phương phối hợp với Ban tổ chức Hội chợ triển lãm hàng CNNTTB khu vực phía Nam, tổ chức vào tối ngày 09/10/2012. Thay mặt Bộ Công Thương, Cục trưởng Cục CNĐP và Ông Lê Văn Thi, Phó Bí thư tỉnh ủy , Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang đã trao Giấy chứng nhận, kỷ niệm chương cho các đơn vị có sản phẩm đạt giải. Các sản phẩm đạt giải ngoài các phần thưởng được nhận sẽ được ưu tiên hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia và các nguồn kinh phí địa phương để đầu tư phát triển sản xuất, đổi mới công nghệ thiết bị, xúc tiến thương mại, đào tạo lao động,… theo chương trình khuyến công quốc gia và khuyến công địa phương. 

  
TT-ĐT (AIP)

Quảng cáo