Tình hình sản xuất công nghiệp - thương mại 9 tháng năm 2012
15:56 (10/10/2012)
Congthuonghcm.vn - 9 tháng năm 2012, tổng sản phẩm trong nước (GDP) ước tính tăng 4,73% so với cùng kỳ năm 2011, trong đó, tốc độ tăng trưởng sản xuất công nghiệp (SXCN) tăng 4,8% so cùng kỳ năm 2011. Đây là mức tăng khá cao kể từ đầu năm tới nay.Hình mình họa

Một số ngành có tốc độ tăng trưởng như: Công nghiệp khai khoáng tăng 4,0%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 4,2%; sản xuất phân phối điện, khí đốt tăng 12,8%; cung cấp nước, quản lý và xử lý nước thải, rác thải tăng 8,4%. 

Một số ngành công nghiệp có mức sản xuất tăng cao so với cùng kỳ năm 2011 là: Đóng tàu và cấu kiện nổi tăng 148,4%; sản xuất thiết bị truyền thông tăng 57%; sản xuất phụ tùng xe có động cơ tăng 44,5%; sản xuất linh kiện điện tử tăng 22,3%... 

Tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 9 tăng 2,3% so với tháng 8 và tăng 12,8% so với cùng kỳ năm 2011. Tổng mức hàng hóa bán lẻ 9 tháng năm nay ước tính tăng 17,3% so với cùng kỳ năm 2011. 

Kim ngạch xuất khẩu tháng 9 ước đạt 9,7 tỷ USD, giảm 5,9% so với tháng 8 và tăng 18,2% so với cùng kỳ năm 2011. Tính chung 9 tháng, kim ngạch xuất khẩu ước đạt hơn 83,8 tỷ USD, tăng 18,9% so với cùng kỳ. Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực 9 tháng có kim ngạch tăng cao là: Điện thoại các loại và linh kiện; điện tử máy tính và linh kiện; phương tiện vận tải và phụ tùng; cà phê. Hoa Kỳ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của nước ta, tiếp đến là EU, ASEAN, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc… 

Kim ngạch nhập khẩu trong tháng 9 ước đạt 9,8 USD, giảm 4,5% so với tháng 8, tăng 0,2% so với cùng kỳ năm 2011. 9 tháng, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu đạt 83,7 tỷ USD, tăng 6,6% so với cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu một số mặt hàng tăng cao, như: Điện tử máy tính và linh kiện, tăng 80,9%; điện thoại các loại và linh kiện, tăng 93,1%; tân dược tăng 20,7%; phương tiện vận tải khác và phụ tùng đạt tăng 37,7%. 

Ước nhập siêu 9 tháng là 100 triệu USD, chiếm 1% kim ngạch xuất khẩu. 9 tháng, xuất siêu ước tính 34 triệu USD hàng hóa chủ yếu tập trung ở khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Khu vực kinh tế trong nước tiếp tục nhập siêu với kim ngạch xuất khẩu và kim ngạch nhập khẩu hàng hóa đều giảm so với cùng kỳ năm 2011. Điều này cho thấy khu vực kinh tế trong nước vẫn còn gặp khó khăn trong sản xuất và tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm. 

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9/2012 tăng 2,2% so với tháng 8; tăng 5,13% so với tháng 12/2011 và tăng 6,48% so với cùng kỳ 

Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và dịch vụ tháng 9 tăng 2,3% so với tháng 8 và tăng 12,8% so với cùng kỳ. Tính chung 9 tháng, tăng 17,3% so với cùng kỳ, nếu loại bỏ yếu tố tăng giá thì tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và dịch vụ 9 tháng tăng 6,7%.

Theo Tapchicongnghiep.vn
 
Quảng cáo